Blog

Pest Kontrol Nedir?

Pest Kontrol Nedir?

Pest Kontrol

Haşerenin türleri, yaşayışı ve alışkanlıkları gibi bilimsel temellere dayalı haşere kontrol yöntemleri kullanılarak yapılan mücadele çalışmalarına Pest Kontrol nedir sorusunun tam karşılığı olacaktır. Yaşadığımız veya üretim yaptığımız alanlarda, taşıdıkları hastalık yapıcı mikroorganizmalar ile bizleri tehdit eden, gıdalarımıza ve sağlığımıza zarar veren kemirgen, yürüyen, uçan ve depolanmış ürün zararlılarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Pest Kontrol çalışmalarının başarılı olması ancak tarafların iş birliği ile çalışması ile mümkündür.

Pest Kontrol Çalışmalarımızın Temel Adımları Nelerdir?

Sadece kimyasal yöntemler kullanılarak yapılan pest kontrol faaliyetleri genellikle başarıya ulaşmaz. Bu yüzden pest kontrol faaliyetleri, kimyasal olmayan ve kimyasal olan yöntemler olarak değerlendirilir. yıllarda kimyasal yöntemler tercih edilmemekle birlikte, zorunlu haller dışında kullanılmamaktadır. Pest Kontrol faaliyetlerinin başarıya ulaşılması için haşere probleminin kök nedenine inilmekte ve sorunu ortadan tamamen kaldırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla daha çok kimyasal olmayan yöntemlerin geliştirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Pest kontrol faaliyetleri belli bir düzen içinde yapılmalı ve haşere riskleri ortadan tamamen kaldırılmalıdır. Bu amaçla Entofarma haşere mücadelesinde aşağıdaki yöntemleri kullanır.

Gözlem ve İnceleme

Pest kontrol faaliyetlerinde öncelikle, işletme veya evde haşere riskinin belirlenmesidir. Bu amaçla tür, yoğunluk, riskin boyutu vb. kıstaslar göz önünde bulundurularak gözlem ve inceleme yapılır.

Kök Nedenlerin Tespit Edilmesi

Gerekli gözlem ve inceleme yapıldıktan sonra zararlının biyolojisi, alışkanlıkları gibi özellikler göz önünde bulundurularak kök neden tespit edilir.

Pest Kontrol Uygulamaları

İşletme veya evdeki haşere sorunu veya haşere riskinin, o işletmeye uygun mücadele programı ile kontrol altına alınması. Bu amaçla oluşturulacak pest kontrol takviminin uygulanması.

Pest Kontrol Eğitimi

Başarılı ve etkin bir pest kontrol faaliyeti, pest kontrol firması ve müşterisinin işbirliği içinde çalışması ile sağlanabilir. Bu bağlamda; Pest kontrol firmaları tarafından tespit edilen, sözlü veya yazılı olarak müşterisine bildirilen haşere oluşmasına ve yaşamasına katkıda bulunan koşullar yok edilmeli veya ortadan kaldırılmalıdır. Bu amaçla pest kontrol firmaları tarafından, işletmeye özel verilecek raporlarda; hijyen, yalıtım, depolama, gözlem noktaları, aydınlatma ve genel olarak sanitasyon faaliyetleri konusunda bilgiler verilmelidir. Bu çalışmalardaki hassasiyet, pest kontrol firması tarafından verilecek Pest kontrol eğitimi ile sağlanmalı ve işletme genelindeki herkes bu konuda bilgilendirilmelidir.

Entofarma müşterilerine özel düzenlediği  pest kontrol nedir? eğitiminde aşağıdaki konular üzerinde durmaktadır.

  • Zararlı biyolojileri
  • Entegre haşere yönetiminin temel esasları
  • Pest kontrol cihazları ve ekipmanları
  • Sanitasyon
  • Uluslararası standartlar ve kalite sistemleri içerisinde pest kontrol

Pest Kontrol Eğitimi

Pest Kontrol Prosedürü

Entofarma müşterilerine, ulusal kriterlere uygun ve uluslararası standartlarda pest kontrol hizmeti vermeyi hedefler. Bu amaçla hazırladığı programları müşterilerinde başarıyla uygulamakta ve onları istenilen uluslararası standartlara çıkarmaktadır. Uluslararası pest kontrol hizmeti alan işletmelerin ve hizmet veren firmaların aşağıdaki gereklilikleri mutlaka yerine getirmesi gerekir.

Entegre Zararlı Yönetim Programı

İşletmenin zararlı aktivitesini kontrol etmesine yardımcı olur. Belirlenen program faaliyetlerin düzen içinde yapılmasına olanak verir.

İşletmenin Değerlendirilmesi

İşletmede yapılan pest kontrol faaliyetlerinin ve sonuçlarının yılın belli dönemlerinde veya en az bir kere değerlendirilmesi gerekmektedir.

Pest Kontrol Planlarını İçeren Sözleşmeler

Pest kontrol planları, kullanılacak pestisitler, yasal sorumluluklar, vb. bilgileri içeren sözleşmeler yapılmalıdır. Bu sayede pest kontrol firması ve müşterinin sorumlulukları belirlenmiş olur.

Pest Kontrol Firması Yeterlilik Evrakları

Pest kontrol firmalarının öncelikle ulusal ve daha sonra uluslararası yasa ve normlara uygun olması gerekmektedir. Bu amaçla pest kontrol firması gerekli izin ve sorumlulukları konusunda çalışmalar yapmalı ve bunları belgelendirmelidir.

Pestisit Dokümantasyonu

Pest kontrol faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların, güvenli ve yasalara uygun olarak kullanıldığını doğrulamak için ilaçların biyosidal ruhsat, güncel etiket ve malzeme güvenlik bilgi kartlarının bulunması gerekir.

Pestisit Uygulama Dokümantasyonu

Haşere mücadelesinde kullanılan pestisitlerin kanunlara uygun bir şekilde ve gereklilikte kullanıldığının tutulacak kullanım kartı ile gösterilmesi gerekir.

Pest Kontrol Trend Analizleri

İşletmede tespit edilen zararlı türlerinin, tam ve noktasal yerlerinin tarifi ve alınan önlemler açıklanmalıdır. BU sayede işletmede bir pest kontrol hafızası oluşturulur.

Pest Kontrol Ekipmanları ve Yerleşim Planları

İşletmede yürüyen, uçan, kemirgen ve depolanmış ürün zararlılarına yönelik kurulmuş kontrol ekipmanlarının yerlerinin tam tarifi yapılmalıdır. Bu ekipmanlar işletmedeki riskin durumuna göre belirli periyotlarda kontrol edilerek aktiviteler kayıt altına alınmalıdır.

Diğer Zararlı Türleri İle İlgili Mücadele Planları

İşletmelerdeki riskler, sadece yürüyen haşere, kemirgenler, uçan haşereler veya depolanmış ürün zararlısı riskleri değildir. Yabani hayvanlar ve kuşlarda işletmeler için birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu amaçla işletmenin, bir vektör kontrol programı da bulunmalıdır.

Pest Kontrol Firmaları mı ilaçlama Şirketleri mi?

Günümüzde pest kontrol faaliyetlerine kesinlikle bir ilaçlama işi olarak bakılmamalıdır. Bu işlem sadece bir böcek ilacı uygulama hizmeti değildir. Pest kontrol şirketlerinin bilgi birikimleri ve tecrübeleri müşterilerini karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları haşere risklerinden daha hızlı korumaktadır. Artık pestisit kullanımının sınırlandırılması, kimyasal olmayan mücadele yöntemlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Haşere oluşumunu etkileyecek faktörlerin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması, ancak inceleme ve raporlama ile sağlanabilir. Anlaşılabilir raporlama ve uygulanabilir çözümler sunabilmek ise, pest kontrol konusunda bilgi birikimi ve titiz bir çalışma gerektirmektedir.  Bu amaçla Entofarma şirket içi eğitimler konusunda Türkiye’nin en önde gelen pest kontrol firmasıdır. Müşteri eğitimleri konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde müşterilerimizi istenilen uluslararası seviyeye çıkarmış olmanın gururunu yaşamaktayız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir