Blog

Pest Kontrol Sistemi

Pest Kontrol Sistemi

Pest Kontrol Sistemi Nedir?

Pest kontrol sistemi, işletmedeki zararlı tehditleri göz önünde bulundurularak kurulmalıdır. Entofarma servis uzmanları işletmeniz için en etkin Pest kontrol sistemlerini oluşturular.

Pest Kontrol Sistemi Nelerden Oluşur?

Öncelikle işletme için gerekli pest kontrol prosedürü hazırlandıktan sonra, her zararlı grubu için, ayrı ayrı olmak şartı ile bir pest kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Sistem kurulmasındaki amaç haşere grubunu daha ilk aktif oldukları andan itibaren tespit edebilmektir. Aksi takdirde haşereler gözle görülmeye başlandığında tedbir alınmaya çalışılır ki bu oldukça geç kalınmış bir mücadeledir. Yani profesyonelce oluşturulmuş bir pest kontrol sistemi, bir nevi erken uyarı sistemidir. Pest kontrol sistemi aşağıdaki zararlı gruplarına karşı oluşturulur ve düzenli olarak kontrol edilir.

  • Kemirgen Kontrol Sistemi
  • Yürüyen Haşere Kontrol Sistemi
  • Uçan Haşere Kontrol Sistemi
  • Depolanmış Ürün Zararlıları Kontrol Sistemi
  • Kuş Kontrol Sistemi

Kemirgen Pest Kontrol Sistemi

Ev faresi, Tarla faresi, Göçmen sıçan, Çatı sıçanı veya varsa bölgesel bir kemirgen türüne özgü kemirgen sistemi işletmede oluşturulur. Kemirgen sistemi kurulurken işletme iç alan ve dış alan olarak ele alınır. Bölgesel risk farklılıklarına göre, alınan tedbirler ve kurulan sistemlerde de farklılıklar bulunabilir.

Kemirgen Yemleme İstasyonu

Kemirgen yem istasyonları özellikle işletmelerin dış alanlarında tercih edilir. Bölgedeki kemirgenlerin tercihlerine göre yem seçimi yapıldıktan sonra, yeterli miktarda yemleme istasyonu kritik noktalara yerleştirilir. Periyodik kontrol işletmenin risk durumuna göre belirlenir, ayda bir defa ile sınırlanamaz.

Kemirgen Canlı Yakalama Tuzakları

Yalıtım veya yanlış depolama gibi nedenlerden dolayı iç alana geçen kemirgenlerin, tespit edilmesi veya önlenmesi amacı ile iç alanlara yerleştirilir. İç alanda kemirgen yemlerinin taşınma, dökülme gibi nedenler ile gıda ve gıda ile temasta olan yüzeylere bulaşma riski olduğundan içerisinde zehir bulunmayan kemirgen canlı yakalama üniteleri kullanılır.

Kemirgen Yaylı Kapan – Kemirgen Yapışkan Tuzakları

Pest kontrol sistemi ve işletmenin durumu elverdiği ölçüde, kapanlar kemirgen aktivitesinin kontrol altına alınmasında oldukça etkili yöntemlerden biridir. Kemirgen kontrol sistemi içerisinde sabit veya geçici olarak kullanılabilir.

Yürüyen Haşere Pest Kontrol Sistemi

Yürüyen haşere kontrolünde, zararlı aktivitesini ve haşere türünü önceden tespit etme açısından oldukça faydalıdır. İşletme içinde risk oluşturabilecek yürüyen haşere türleri, genellikle karanlık veya el ayak çekildikten sonra faaliyetlerine başladıkları için fark edilmeleri zordur. Yürüyen haşere sistemi bulunmayan işletmelerde,  mücadeleye geç başlama riski oldukça fazladır.

Böcek Monitörü

Böcek monitörleri yapışkan tuzak ve böceği cezbeden feromondan oluşur. Cinsel veya cezbedici feromon böceği tuzağa çeker. Bu sayede haşere türü tespiti ve müdahale mümkün olmaktadır.

Böcek Monitörü

Uçan Haşere Pest Kontrol Sistemi

Karasinek, Sivrisinek, Meyve Sinekleri, Arı, Kelebekler ve diğer tüm uçan haşereler için ışık cezbedicidir. Uçan haşere kontrol sistemleri de genellikle bu strateji üzerine kurulmuş kontrol ekipmanları ile yapılmaktadır.

Işıklı-Yapışkanlı Sinek Tuzakları ILT (İnsect Light Trap) – EFT (Electronic Fly Trap)

Uçan haşereler için üretilmiş bu pest kontrol sistemlerinde amaç, ultra viole ışık ile uçan haşereyi tuzağa çekmek ve yapışkan plaka ile yakalamaktır. Yapışkan plaka kullanılmasının amacı yakalanan sineğin bir bütün olarak işletmeden uzaklaştırılmasıdır. Bu tuzaklar kritik alanlarda belirli kurallara uyarak yerleştirilir ise oldukça başarılı sonuç alınmaktadır. Tuzak kurulumundaki asıl amaç tür ve aktivite tespitidir. Bu tuzaklarda dikkat edilecek en önemli konulardan biride ultra viole lamba seçimidir. Dağılmaz özellikte lambalar tercih edilmelidir.

Gerilimli Sinek Tuzakları

Yapışkanlı sinek tuzakları ile aynı şekilde çalışırlar. Buradaki tek fark yapışkan plaka yerine gerilim tellerinin kullanılmasıdır. Uçan haşere gerilimli alandan geçtiğinde elektrik akımına kapılır ve parçalanır. Bu parçalanma beraberinde ürüne bulaşma gibi riskleri de beraberinde getirir. Bu yüzden üretim alanlarında kullanılması tercih edilmez.

Depolanmış Ürün Zararlıları Pest Kontrol Sistemi

Depolanmış ürün zararlıları, genellikle, hammadde ve ürün ile iç içe olduklarından tespit edilmesi oldukça güç olabilir. Herhangi bir pest kontrol sistemi kurulmadığı takdirde genellikle şikâyet üzerine tespit edilebilirler. Bu amaçla işletmeye bu zararlıları yakalayıcı ve tespit edici pest kontrol sistemleri kurulmalıdır.

Funnel Güve Tuzakları

Bu tuzaklarda Değirmen güveleri ve Kuru meyve güveleri, tuzaklara cinsel feromon ile çekilir. Riskli alanlara yerleştirilecek güve tuzakları bir haşere aktivitesini erken tespit etmemizi sağlayacaktır. Bu tuzaklar, yakalayıcı bir kova ve feromondan oluşur.

Delta Güve Tuzakları

Delta tip tuzaklar Funnel tuzaklar gibi çalışır. Aralarındaki tek fark delta tipi tuzakların tek kullanımlık olmasıdır. Yapışkan katlanabilir bir karton ve feromon dan oluşur.

Kuş Kontrol Sistemi

Kuşlar kontrolü, özellikle dışkıları ve tüyleri ile binalara ve gıda maddelerine verdikleri hasar, aynı zamanda çevre sağlığına tehdit oluşturulması açısından mutlaka uygulanması gerekli kontrol programlarından biridir. Bu amaçla ülkemizde kuş kontrolü için birçok farklı kuş kontrol ekipmanı kullanılmaktadır.

Kuş İpi

Özellikle kuşların tüneme ve konaklama alanlarında tercih edilen bir yöntemdir.

Kuş Balonu

Kuşların tünediği, yuvalandığı ve beslendikleri alanlarda kullanılabilir.

Kuş Konmaz

Kuşların tüneme ve konma alanlarında kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir.

Kuş Ağı

Sundurma gibi kuşların yuvalandığı alanlarda kullanılabilir.

Sonik ve Ultra Sonik Pest Kontrol Sistemi

Ultra sonik pest kontrol sistemi, haşere kontrolünde suistimale oldukça açık bir konudur. Bu ürünleri satın alınmadan önce etkili olduğunu ispat eden bilimsel veriler mutlaka onaylanmış olmalıdır. Aksi halde satın alınan ürünler yetersiz kalacaktır. Ultrasonik pest kontrol cihazları pest kontrol faaliyetlerinde bir yöntem olarak tercih edilebilir. Ancak bu yöntemin tek başına kullanılması haşere kontrol faaliyetlerinin tam olarak başarılı olmasını engelleyecektir.

Neden Entegre Pest Kontrol Sistemi Tercih Etmelisiniz?

Haşereler ile mücadelede tek bir yöntemin tercih edilmesi, mücadelenin etkinliğini her zaman olumsuz yönde etkiler. Haşereler bu durumla kolaylıkla başa çıkabilirler ve tekrar istila ederler. Bu yüzden haşerelerin biyolojisi ve yaşayışı gibi bilimsel temellere dayalı yöntemleri içeren entegre haşere mücadele programları tercih edilmelidir.