Blog

Fumigasyon Şirketleri

Fumigasyon

Profesyonel Fumigasyon Uygulamaları

Fumigasyon şirketleri klasik ilaçlama yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda Fumigasyon uygulamalarını profesyonelce kullanabilmelidir. Özellikle gıda ile iç içe bulunan haşere türlerinde, klasik ilaçlama yöntemleri yeterli olmayacaktır.

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon şirketleri dünyada ilk kez yirminci yüzyılın başlarında kullanılmaya başlamıştır. Fumigasyon hizmeti, belirli bir hacme, belirli bir fumigant ın, belirli bir sıcaklıkta, belirli bir süre uygulanması işlemidir. Bu işlemi sadece bu konuda yetkilendirilmiş ve sertifikalı personeller yapabilir. Fumigasyon ’un avantajı, uygulanan alandaki tüm yüzeylere ve zararlıların tüm formlarına nüfus etmesinden kaynaklanır. Uygulama esnasında sadece zararlı böcekler değil, aynı zamanda mantarlar, bakteriler ve diğer zararlı türlerini ve bunların tüm yaşam formları yok edilir.

Fumigasyon Şirketleri Fumigasyon Yönetmeliğini Uygulamak Zorundadırlar

Fumigasyon şirketleri özel veya kamu kuruluşlarına bu hizmeti vermeden önce mutlaka Fumigasyon Ruhsatı almak zorundadırlar. Zirai Karantina Fumigasyon Yönetmeliği, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı İl, İlçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlükleri, denetimleri kapsamında Fumigasyon işlemini yapacak şirketlerin uyması gerekli olan kuralları belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılacak Fumigasyon işlemlerinde uyulması gerekli kural ve usulleri belirlemekte ve denetlemektedir. Bir Fumigasyon şirketi öncelikle bu yönetmelikte geçen kural ve gereklilikleri yerine getirmelidir.

Fumigasyon Şirketleri Hangi Kurallara Uymalıdır?

 • Fumigasyon şirketleri öncelikle Fumigasyon ruhsatı sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Fumigasyon uygulamalarının, kapanış, açılış ve atıkların imhası aşamasında mutlaka Fumigasyon operatörü bulundurmalıdırlar.
 • Fumigasyon şirketleri, uygulama öncesi ve sonrasında bütün güvenlik tedbirlerini almalıdırlar.
 • Fumigasyon şirketlerinin uyguladığı Fumigant ilaçlar mutlaka Tarım Bakanlığından ruhsatlı ürünler olmalıdır.
 • Fumigasyon uygulaması öncesi, uygulama yapılacak ürün, alan, sıcaklık ve nem gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

Fumigasyon Sertifikası Neden Gereklidir?

Fumigasyon ruhsatı alan şirketler yapılacak uygulamadan ne kadar sorumlu olsalar da, uygulamayı yapan Fumigasyon operatörleri, bakanlık nezdinde asıl sorumludurlar. Fumigasyon hizmeti alacak bir kurum öncelikle bu uygulamayı yapan operatörlerin Fumigasyon sertifikalarını uygulama öncesi talep etmelidir. Yönetmeliğin 32. maddesi gereği, Fumigasyon hizmeti verecek kurum ve kuruluşlar yani Fumigasyon şirketleri, ruhsatı almak zorundadırlar. Ancak Fumigasyon uygulamalarını yapacak kişilerin de Fumigasyon operatörü olması gerekmektedir.

Fumigantların Genel Özellikleri Nelerdir?

Fumigant Nedir?

Fumigasyon ‘da kullanılan, katı, sıvı ve gaz halinde olan ve daha sonra gaz haline dönüşen maddelere fumigant denir. Fumigant ilaçlar zararlılara, solunum, sindirim, değme yolu ile etki ederler. Piyasada birkaç farklı formülasyonda Fumigant ilaç bulunmaktadır.

Fumigant ın formülasyon türü, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak tercih edilmelidir.

 • Uygulama yapılacak alanın özellikleri
 • Hava sıcaklığı
 • Ortamın nemi
 • Hedef zararlı türü
 • Uygulama yapılacak ürün tipi
 • Ürünün ambalaj veya depolama şekli
 • Hedef zararlının yoğunluğu

Fumigasyon ilaçları zararlıların sinir sistemlerini bloke ederek de etkili olurlar. Bunun yanı sıra oksidasyon veya peroksidasyon gibi enzimlere etki ederler.

Fumigasyon Şirketleri Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Fumigant lar kesinlikle ölümcüldür. Tüm güvenlik tedbirleri eksiksiz alınmalıdır.
 • Fumigasyon şirketleri uygulamaları, sertifikalı ve eğitimli operatörlerlerine yaptırmalıdır.
 •  Uygulama yapılacak alanda tam sızdırmazlık sağlanmalıdır. İzolasyona çok dikkat edilmelidir.
 • Uygulama yapılan alanın giriş çıkış noktalarına uyarı önlemleri alınmalıdır.
 • Fumigasyon uygulaması yapılacak bölgede bulunan itfaiye, vb. birimler mutlaka gerekli bilgiler verilerek uygulamadan haberdar edilmelidir.
 • Fumigasyon şirketleri, uygulamanın yapıldığı alana, her yönden görülebilecek şekilde ve yeterli miktarda uyarı ve ikaz levhaları koymalıdırlar.
 • Fumigasyon şirketleri uygulama yapılan alanı sık aralıklar ile kontrol etmelidir.
 • İşlemin kapanış ve açılışı Fumigasyon şirketleri nin operatörleri tarafından yapılmalıdır.
 • İşlem yapılan alan kontrollü bir şekilde açılmalı ve gerektiği kadar havalandırılmalıdır.
 • Uygulama yapılan alanda gaz ölçümleri sonuçları kontrol edilmeli, gaz seviyesi uygun seviyeye geldiğinde atıklar toplanmalıdır.
 • İşlem yapılan alana giriş Fumigasyon operatörünün olur vermesinden sonra yapılmalıdır. Operatör giriş izni vermeden kesinlikle ortama giriş yapılmamalıdır.
 • İşlem yapılan alandaki gaz ölçümleri, mutlaka gaz maskesi kullanılarak yapılmalıdır. Ölçüm yapılacak alanlar ve ölçüm sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
 • İşlem sonrası toplanan atıkları, atık imha kurallarına uygun olarak taşınmalı ve imha edilmelidir.