Blog

Serseri Karıncalar İlaçlaması

Serseri Karıncalar İlaçlaması

Serseri Karıncalar Nedir?

Serseri Karıncalar, genellikle böcekleri ve küçük sürüngenleri avlarlar. Kolonilerini nemli alanlara kurarlar. Bu yüzden kraliçe karınca yuva seçiminde, yuvayı su kaynaklarına yakın yerlerde yapmayı tercih eder. Roger karıncaları da denen bu türün, ısırıkları acı verebilir. Serseri Karıncalar, yuvalarını özellikle nemli ve rutubetli alanlara yaparlar.

Serseri Karıncalar Hakkında Genel Bilgiler

Taksonomik Bilgileri

Roger Karıncaları, Serseri Karınca

Latince adı: Hypoponera punctatissima

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Tramp ant, Roger ant

Serseri Karıncalar Genel Özellikleri

Serseri karıncalar veya diğer adıyla Roger karıncaları, Dünya genelinde yaygın olarak gözlenen bir türdür. Özellikle kuzey yarım kürede yaygın olarak bulunan bu tür, tüm Avrupa ve Asya kıtasına yayılmıştır. Genellikle sıcak ve nemli iklim koşullarını seven bu karınca türünün yaşaması için gerekli sıcaklık en az 21 C olmalıdır.

Serseri karıncalar özellikle organik atıklar, gübreler vb. materyallere yakın alanlarda yuvalanırlar. Hayvan çiftlikleri gibi alanlar bu karınca türü için oldukça cezbedicidir. Yaklaşık 3 mm uzunluğunda olan işçiler, kızılımsı kahverengiden, kirli sarı renge kadar değişiklik gösterir. Bu karınca türünün iğnesi bulunmaktadır. Sokulma gibi durumlarda alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

Serseri Karınca Biyolojisi

Genellikle avcı ve toplayıcı bir karınca türü olan Serseri karıncalar, böcekleri ve küçük sürüngenleri avlarlar. Hava sıcaklıkları ve iklim koşulları uygun olduğu sürece, tüm yıl boyunca koloni oluşturabilirler. Özellikle Mayıs ve Eylül ayları içerisinde üreme uçuşu yaptıkları gözlenir. Üreme uçuşu yaptıktan sonra genellikle erkek kancalar ölür. Kraliçe karınca yeni kolonisini oluşturmak için yuva alanı arar. Genellikle yuvalar, organik atıklar ve çevrelerine kurulur.

Hayvan leşleri, gübre vb. organik atıklar tercih edilebilir. Bir tek yuvada en az 200 ve üzerinde işçi karınca bulunur. Bahçe vb. toprak alanlarda kolonileri için yuva oluşturabilirler. Yuvalarını oluştururken su kaynaklarına yakın yerleri tercih ederler. Bu yüzden yuvalarını bodrum katlar, duvarlardaki kanallar, bina temelleri gibi nemli ve rutubetli alanları tercih ederler.

Serseri Karınca Biyolojisi

Serseri Karıncaların Mücadelesi

Serseri karınca mücadelesinde, diğer zararlı türlerinde olduğu gibi entegre haşere kontrol mücadelesi yapılmalıdır. Özellikle yalıtım ve hijyen konularına dikkat edilmelidir. Karıncaların binalara giriş yaptıkları alanlar tespit edilmeli ve gerekli yalıtım çalışmaları yapılmalıdır. Karıncaların besin kaynağı olabilecek materyaller kontrol altına alınmalı veya ortadan kaldırılmalıdır. Haşereler ile mücadelede tek bir yönteminin kullanılması, mücadele sonucunun başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olur. Bu yüzden mücadelenin 4 ana başlık altında incelenmesi gerekmektedir.

Serseri Karıncalara Karşı Kültürel Mücadele

Serseri karıncalar ile yapılacak kültürel savaşım çalışmalarında, beslenme kaynaklarının ortadan kaldırılması öncelikli olarak hedeflenmelidir. Serseri karıncalarının ana besin kaynağı olan, hayvan gübreleri ve hayvan leşleri kesinlikle açıkta bırakılmamalıdır. Binalarda yapılacak yalıtım çalışmaları bu karınca türü ile savaşımda oldukça etkili sonuç verecektir. Bina çevresinde bulunan, ağaç ve bitki döküntülerinin toplanarak, ortamdan uzaklaştırılmalı veya imha edilmelidir.

Serseri Karıncalara Karşı Fiziko-Mekanik Mücadele

Serseri karıncalar evlere giriş yaptıkları alanlar tespit edilebiliyorsa, karınca tuzakları aslında ev ve işyerlerindeki karınca mücadeleleri için oldukça elverişli mücadele yöntemlerinden biri haline gelir. Ancak Dünyada karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Serseri Karıncalara Karşı Biyolojik Mücadele

Serseri karıncalar mücadelesinde kullanılacak böcek ilaçlarının, sadece karıncalara özel böcek ilaçları olmasına dikkat edilmelidir.

Serseri Karıncalara Karşı Kimyasal Mücadele

Serseri Karıncalar mücadelesinde şekerli ve ilaçlı tuzaklar kullanılabilir. Kimyasal savaşım yöntemleri, mücadeleye başlamadan önce belirlenmelidir. İlaçlama programına, iklim koşulları uygun olduğu sürece devam edilmelidir.

Serseri Karıncalar ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

İlaçlamada kullanılacak karınca ilaçlarında etken madde seçimi öncelikle çok önemlidir. Karıncalar sosyal böcekler olduklarından tercih edilecek karınca ilaçlarının, farklı formulasyonlarda ve etken maddelerde, olması ve etkili bir şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Karınca mücadelesi yapılacak alanın, özellikleri ve şartlarına göre farklı yöntemler kullanılması çeşitli avantajlar kazandıracaktır.

Serseri Karınca Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Serseri karıncalar problemi, jel karınca yemi uygulaması ile kolayca kontrol altına alınabilir. Ancak bu yöntemle kontrol, biraz fazla zaman alabilir. Oldukça etkili olan bu yöntem, karıncaların gezdikleri ve besin aradıkları alanlarda kullanılabilir. Bu yöntem diğer kimyasal yöntemler ile kıyaslandığında, ilaçlama maliyeti olarak, diğer mücadele yöntemlerine oranla biraz yüksek olabilir.

Serseri Karıncalar Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmayan granül karınca yemleri, Dünya’da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yemler, karıncalarının yemi alması ve yuvaya taşıması sayesinde tüm karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali olduğu için kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle, bebek, çocuk ve evcil hayvanların ulaşamayacağı alanlarda kullanılabilir.

Serseri Karınca Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Karıncalara karşı kullanılan toz ilaçlar, özellikle bu zararlıların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Ancak bu formulasyondaki ilacı kullanmadan önce karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Genelde değme yolu ile etkili olan bu ilaç, ülkemizde çok fazla tercih edilmemektedir. Bu formulasyondaki ilaçlar profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalıdır. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Serseri Karıncalar Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Kalıcı sıvı ilaçlar, haşereleri temas yolu ile öldürürler. Kalıcı sıvı ilaçlama sayesinde, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Bu ilaçlar, karıncaları gözlemlediğimiz gezinme alanlarında kullanılabilir. Kalıcı sıvı ilaçlama uygulamaları sonucunda, genellikle işçi bireyler zarar gördüğü için tam bir sonuç almak neredeyse imkânsızdır. Kalıcı sıvı ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır.