Blog

Pest Kontrol Yöntemleri

Pest Kontrol Yöntemleri

Entegre Pest Kontrol Yöntemleri

Pest kontrol faaliyetlerinde Entegre Pest Kontrol Yönetimini tercih etmek, çok daha ekonomik ve çevreye daha az zarar verilerek yapılabilmektedir. Entegre pest kontrol yöntemleri beş ana başlık altında toplanmaktadır.

 • Kültürel Pest Kontrol Yöntemleri
 • Fiziko-mekanik Pest Kontrol Yöntemleri
 • Biyolojik Pest Kontrol Yöntemleri
 • Biyoteknik Pest Kontrol Yöntemleri
 • Kimyasal pest Kontrol Yöntemleri

Kimyasal Olmayan Pest Kontrol Yöntemleri

Entegre pest kontrol yöntemleri uygulamalarında öncelikle zararlıları türünü doğru tespit etmek, biyolojik dönemleri ve alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Haşere ve kemirgen mücadelesinde, bütün pest kontrol yöntemleri nin bir arada kullanıldığı mücadele şekline Entegre haşere kontrol yönetimi denir.

Kültürel Pest Kontrol Yöntemleri

Kültürel pest kontrol yöntemleri genel manada müşteri sorumluluklarını içermektedir. Bu yöntemleri kullanmak haşere sorunlarında kalıcı çözümler alınmasına yardımcı olacaktır. Kültürel yöntemler, haşerelerin yaşayışı ve alışkanlıkları göz önünde bulundurularak, durumu veya ortamı haşerelerin istemeyeceği şeklinde değiştirmek olarak ta düşünülebilir. Bu noktada kültürel pest kontrol yöntemlerinden bazıları şunlardır. Bu konuda daha detaylı bilgiye Pest Kontrol Faaliyetlerine Etki Eden Faktörler makalemizden ulaşabilirsiniz.

Hijyen

Kısaca; haşere ve kemirgenlerin iç ve dış alanda ulaşabilecekleri tüm gıda kaynaklarının ortadan kaldırılması olarak açıklanabilir. Gerekli ortamın sağlanmasında entomolojik temizlik çalışmaları oldukça büyük önem taşır.

Yalıtım

Haşere ve Kemirgenlerin giriş ve yuvalanma imkânı bulunan tüm yalıtım sal eksikliklerin giderilmesi gerekir. İşletme dıştan içe detaylı olarak incelenerek yapılmalıdır.

Depolama

İşletme genelindeki tüm depolama faaliyetleri gözden geçirilir. Depolanan tüm ürün ve malzemeler için haşere türüne göre bir risk analizi yapılmalıdır.

Aydınlatma

İşletmede bulunan tüm ışık kaynaklarının türü ve pozisyonları entomolojik açıdan değerlendirilmelidir.

Eğitim

Entegre pest kontrol faaliyetleri tek taraflı çalışmalar ile asla istenen düzeyde bir başarı sağlayamayacaktır. Bu yüzden işletme pest kontrol hakkında bilgilendirilmeli ve faaliyetlerin içinde bulunmalıdır.

Fiziko-Mekanik Pest Kontrol Yöntemleri

Bu yöntem haşere ve kemirgenlerin tuzaklar kullanılarak yok edilmesi veya popülasyonlarının kontrol altına alınması amacı ile yapılmaktadır. Bu yöntem doğrudan haşere ve kemirgenlerin ergin formlarına yönelik yapıldığı için özellikle zararlı sayısının azaltılmasında oldukça etkilidir. Fiziko-Mekanik Pest Kontrol Yöntemlerini kullanmak özellikle tür tespiti ve zararlı popülasyon yoğunluğunun ölçülmesinde oldukça faydalıdır. Kullanılan başlıca yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Yapışkan Tuzaklar

Özellikle uçan haşereler ve kemirgen kontrolünde kullanılmaktadır. Pest kontrol sistemi içerisinde özellikle tür tespitinde oldukça faydalıdır.

Feromonlu Tuzaklar

Özellikle böceklerin çiftleşme öncesi salgıladıkları cinsel feromonlarını sentetik olarak geliştirilmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu böcek türlerinin üreme dönemlerinde kullanılabilir. Böcek popülasyonlarının yoğunluklarının ölçülmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.

Işıklı Tuzaklar

Hemen hemen tüm böcek türleri için ışık kaynakları cezp edicidir. Böceklerin bu alışkanlıklarından faydalanılarak geliştirilen bu tuzaklarda mor ötesi ışık kaynakları tercih edilmektedir. Uçan haşerelerin kontrol altına alınmasında etkili bir yöntemdir.

Biyolojik Pest Kontrol Yöntemleri

Zararlı haşereler ve kemirgenler mücadelede parazit, parazitoit veya predatör canlıların kullanılması temeline dayanmaktadır. Kısaca mücadele edilecek haşerenin doğal düşmanlarından faydalanılmaktadır. Bir pest kontrol yöntemi olarak biyolojik mücadele her zaman diğer mücadele yöntemlerinden daha ekonomiktir. Aynı zamanda doğal dengeyi koruyucudur. Biyolojik pest kontrol yöntemlerinin çevre ve insan sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur. Kimyasal mücadele yöntemlerinde olduğu gibi bağışıklık veya dayanıklılık sorunları bulunmamaktadır.

Biyoteknik Pest Kontrol Yöntemleri

Zararlı haşerelerin, yaşamsal faaliyetleri üzerinde bazı maddelerin kullanılarak haşerelerin yapısını bozmak temeline dayanmaktadır. Bu amaçla yapay veya doğal bazı maddeler kullanılmaktadır. Bu pest kontrol yönteminde haşerelerin başkalaşım düzenlerini bozmak, bu sayede diğer gelişme dönemine geçişleri engellenmektedir. Örnek olarak, diğer yönetmelerden bir diğeri de haşerelerin beslenmesini durdurmak olarak verilebilir.

Biyoteknik Pest Kontrol Yöntemleri

Kimyasal Pest Kontrol Yöntemleri

Kimyasal pest kontrol yöntemlerinin kullanılması 12 yy kadar uzanmaktadır. Haşere ve kemirgenleri öldürmek amacı ile çeşitli sentetik veya organik kimyasal maddelerin kullanılması temeline dayanır. Bu kimyasal maddeler çok geniş bir yelpazede sınıflandırılmaktadır.

Kimyasal Pest Kontrol Yöntemlerinde Kullanılan Pestisitlerin Sınıflandırılması

Pest Kontrol Yöntemleri içerisinde kullanılan kimyasal maddeleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.

Hedef Alınan Zararlı Türüne Göre

 • İnsektisit: Böcekleri öldüren ilaçlar
 • Rodentisit: Kemirgenleri öldüren ilaçlar
 • Molluskisit: Salyangoz ve yumuşakçaları öldüren ilaçlar
 • Akarisit: Akarları öldüren ilaçlar
 • Nematisit: Nematodları öldüren ilaçlar
 • Zararlı Türünün Yaşam Dönemlerine Göre
 • Larvasit: Zararlıların larva evresine etki eden ilaçlar
 • Ovisit: Zararlıların yumurta evresine etki eden ilaçlar

Zararlı Türüne Etki Yollarına Göre

 • Mide zehirleri: Yem şeklindeki zehirler
 • Temas etkili sinir sistemi etkili zehirler
 • Fumigant, solunum sistemi etkili zehirler

Kullanım Şekline Göre

 • Sıvı
 • Gaz
 • Toz

Etkili Maddelerine Göre

 • İnorganik maddeler
 • Organik maddeler
 • Bitkisel maddeler
 • Sentetik pretroidler
 • Organik fosforlular

Formulasyonlarına Göre

 • Toz ilaçlar (P)
 • Islanabilir toz ilaçlar (WP)
 • Emülsiyon konsantre ilaçlar (EC)
 • Süspansiyon konsantre ilaçlar (SC)
 • Granüller (G)
 • Suda dağılabilen granüller (WG)
 • Jel yemler
 • Peletler, tabletler, macunlar
 • Aerosol