Blog

Marangoz Karıncalar

Marangoz Karıncalar

Marangoz Karıncalar Nedir?

Marangoz Karınca kolonilerinde mükemmel bir görev paylaşımı bulunmaktadır. Karınca kolonisinde yaşayan her bir karınca bireyi üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile yerine getirir.

Marangoz karıncalar özellikle nemli alanları tercih eder.Karınca türleri içerisinde özellikle tahta veya ahşap içesindeki tünel ve galerilerde yaşayan bu tür ahşap yapılarda zarara neden olmaktadır.

Marangoz Karıncalar Hakkında Genel Bilgiler

Taksonomik Bilgiler

Marangoz Karınca, Siyah Marangoz Karınca

Latince adı: Camponotus spp.

Siyah Marangoz Karınca: Camponotus pennsylvanicus

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Carpenter Ant

Marangoz Karıncaların Genel Özellikleri

Marangoz karıncalar büyük koloniler halinde yaşayan karınca türlerindendir. Marangoz karıncalar 1-2 cm boyunda, genellikle siyah veya kızılımsı kahve renkli olabilirler. Ev ve işyerlerinde sıklıkla yuvalanırlar. Özellikle nemli alanları tercih eden Marangoz karınca kolonileri, ağaç vb. ahşap alanları oyarak buralarda açtıkları galerilerde yuvalanırlar. Geceleri daha aktif olurlar. Marangoz karıncaları cinsi 1.000 den fazla türü içermektedir. Kolonilerinde 100.000 den fazla bireye sahip olabilirler.

Marangoz Karıncaların Biyolojisi

Genellikle Nisan – Mayıs aylarında aktif olan Marangoz Karıncalar, yuvalarını nemli ahşap ve ağaçlarda açtıkları galerilere yaparlar. Ancak odun ve talaş ile beslenmezler. Genellikle bitki özsuyu, diğer böcekler ve meyvelerdir. Evlerimizde ise bizim tükettiğimiz hemen hemen her şey ile beslenirler. Yuva yapmak için seçtikleri ahşap veya ağaçlar genellikle diğer böcekler tarafından zarar verilmiş olanlardır.umn]

Marangoz Karıncaların Biyolojisi

Marangoz Karınca Mücadelesi

Tüm haşere ve zararlı türlerinde olduğu gibi, Marangoz Karıncalar mücadelesi de, dört ana başlık altında incelenmektedir. Karınca mücadelesinde başarılı olmak ve kesin sonuç almak için, tüm mücadele yöntemlerinin birbiri ile entegre bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Marangoz Karıncalara Yönelik Kültürel Mücadele

Kültürel mücadelede amaç Marangoz karıncaların yuvalanma alanlarının ortadan kaldırılması olmalıdır. Bu amaçla yuvalanabilecekleri ahşap, odun, ağaç vb. malzemenin ortadan kaldırılması gerekecektir. Ahşap eşyalarda ise gerekli kimyasal koruma tedbiri, o eşyanın imalat aşamasında alınmalıdır. Görevleri kolonilerinin devamını sağlamak için, besin ve gıda maddesi aramak olan, işçi karıncalar, açıkta bıraktığımız veya etrafa dökülen gıda maddeleri sayesinde yaşadığımız ortamlara gelirler. Bu yüzden Karınca mücadelesinde en etkin korunma yöntemi bu gıda maddelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Hijyen ve temizlik bu açıdan oldukça önemlidir.

Marangoz Karıncalara Yönelik Fiziko-Mekanik Mücadele

Dünyada Karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde Karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Marangoz Karıncalar Karşı Biyolojik Mücadele

Marangoz karıncası mücadelesinde doğal düşmanlar korunmalı ve kullanılacak diğer mücadele yöntemleri bu canlılara zarar verilmemelidir. Özellikle kimyasal mücadele uygulamalarında, sadece karıncalara etkili özel karınca ilacı tercih edilmelidir.

Marangoz Karıncalara Karşı Kimyasal Mücadele

Marangoz karıncalar yuvalarını ahşap içerisinde açtıkları galerilere yaptıkları için mücadele öncesi mutlaka, bir uzmandan bilgi alınmalıdır. Karınca mücadelesinin stratejisi baştan belirlenmelidir. Yapılacak eksik ya da yanlış uygulamalar, kimyasal mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Kimyasal mücadele hava şartları ve iklim koşulları uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir.

Marangoz Karınca ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

Yapılacak kimyasal mücadele çalışmalarında, farklı formulasyonlarda Karınca ilacı çeşitlerinin, birbirleri ile entegre şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Mücadele yapılacak alanın özellikleri ve şartlarına göre kimyasal yöntem ve farklı ilaç tercihleri bazı avantajlar kazandıracaktır.

Marangoz Karınca Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Jel yem formulasyonundaki Karınca ilacı, özellikle yoğun aroma içermesi sayesinde karıncalar için daha fazla cezbedicidir. Karıncaların dolaştıkları ve gıda aradıkları alanlarda kullanılabilir. Uygulama maliyeti diğer yemlere oranla biraz yüksek olabilir. Karınca mücadelesinde en başarılı yöntemlerden biridir. Firavun Karınca Mücadelesinde mutlaka kullanılmalıdır.

Marangoz Karınca Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Ancak karıncaların yemi alması ve taşıması ile tüm Karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir Karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali düşük olan alanlarda tercih edilebilir.

Marangoz Karınca Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Karıncaların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Bu ilacı kullanmadan önce Karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. Profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalı ve tercih edilmelidir. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Marangoz Karınca Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Karıncaları gözlemlediğimiz, gezinme ve yürüme alanlarında kullanılabilir. Residuel sıvı ilaçlama sonucunda, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Bu kimyasal uygulama sonrası genelde işçi bireyler, etkilendiği için tam bir sonuç almak neredeyse imkânsızdır. Residuel ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır. Karıncalarla kimyasal mücadelede entegre bir kimyasal mücadele stratejisi tercih edilmelidir.