Blog

Limon Otu Karıncası

Limon Otu Karıncası

Limon Otu Karıncası Nedir?

Limon Otu Karıncası, Binalarımıza yarık ve çatlaklardan giriş yaparak, evlerimizi istila eder. Bu Karınca türü ile savaşımda nadiren de olsa kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmak zorunda kalabiliriz. Limon Otu Karıncası, oldukça ilginç bir kokuya sahiptir ve genellikle bahçelerimizde yaşar.

Limon Otu Karıncası Hakkında Genel Bilgiler

Taksonomik Bilgiler

Limon Kokulu Karınca, Limon Karıncası

Latince adı: Acanthomyops claviger

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Citronella ant

Limon Otu Karıncasının Genel Özellikleri

Limon otu karıncaları genellikle Termitler ile karıştırılır. Dünya üzerinde oldukça geniş bir alana dağılmış olan bu karınca türü, herhangi bir tehditle karşılaştığında veya ezildiğinde narenciye kokusu yayar. Karıncalar ezildiğinde bu koku daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Bu yüzden bu türe, Limon otu karıncası adı verilmiştir. Bu karınca türü yaklaşık 3-4 mm uzunluğunda, renkleri açık kahverengimsi kırmızıdan, sarıya kadar değişiklik göstermektedir. Ancak bulundukları alanın ışığına göre renkleri değişiklik gösterebilir. Genellikle zamanlarını yuvalarında geçiren bu tür, toprak altında oluşturdukları yuvalarda yaşarlar. Kraliçe karınca işçilerin nedeyse 2,5 katı büyüklükte ve daha koyu renktedir. Kraliçe karıncanın vücudu üzerinde altın rengi kıllar bulunur. Yuvalarını genellikle bahçe, bina temelleri ve bitkilere yakın duvar vb. alanlar içerisinde yapmayı tercih ederler. Binalarda oluşan yarık ve çatlaklardan evlere giriş yapabilirler. Evlerin ve binaların içerisine giren Limon otu karıncaları birden fala yuva oluşturabilirler. Limon otu karıncaları genellikle Firavun karıncaları ile karıştırılırlar. İnsan cildini ısırdıklarında kırmızı lekeler bırakabilirler ancak tehlikesizdirler.

Limonotu Karıncasının Biyolojisi

Kraliçe karınca genellikle kış sonu veya bahar aylarında üreme uçuşu yapar. Ancak nadirde olsa sonbaharda da üreme uçuşu gerçekleşebilir. Üreme uçuşundan hemen sonra erkek karıncalar kanatlarını döküp ölürler. Kraliçe yeni kolonisini oluşturmak için hazırladığı yuvasında ilk işçileri yumurtlar, besler ve yetiştirir. Koloninin ilk işçileri büyüdükten sonra kraliçe sadece yumurtlama ve üreme işlevini yerine getirir. Limon otu karıncaları genellikle yaprak bitlerinin şekerli atıkları ile beslendikleri için yuvalar bu alanlara yakın ve toprakta oluşturulur. Bahçe vb. toprak alanlarda oluşturulmuş höyükler başlıca belirtilerdir.

 

Limon Otu Karıncası Mücadelesi

Liomonotu karıncası mücadelesinde özellikle süs ve kültür bitkilerinde bulunan yaprak bitleri ile mücadele önem kazanmaktadır. Öncelikle sorun yaratan karıncanın tür tespiti doğru bir şekilde yapıldıktan sonra entegre zararlı yönetim adımları sırası ile uygulanmalıdır. Haşereler ile mücadelede tek bir yönteminin kullanılması, mücadele sonucunun başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olur. Bu yüzden mücadelenin 4 ana başlık altında incelenmesi gerekmektedir.

Limon Otu Karıncası İle Kültürel Mücadele

Limon otu karıncası ile yapılacak kültürel savaşım çalışmalarında, beslenme kaynaklarının ortadan kaldırılması öncelikli olarak hedeflenmelidir. Limon otu karıncalarının ana besin kaynağı olan, yaprak bitlerinin oluşturduğu şekerli atıklar ve evlerimizdeki diğer şekerli besinler ortadan kaldırılmalı. Bahçe vb. alanlarda yaprak bitleri ile mücadele edilmelidir. Yalıtım çalışmaları da bu karınca türü ile savaşımda oldukça etkilidir. Evlere ve binalara giriş yapabilecekleri açıklıkların kapatılması ve izole edilmesi savaşımda oldukça etkili sonuç verecektir. Bina çevresinde bulunan, ağaç ve bitki döküntülerinin toplanarak ortamdan uzaklaştırılmalı veya imha edilmelidir.

Limon Otu Karıncası ile Fiziko-Mekanik Mücadele

Limon otu karıncası türlerinin evlere giriş yaptıkları alanlar tespit edilebiliyorsa, karınca tuzakları aslında ev ve işyerlerindeki karınca mücadeleleri için oldukça elverişli mücadele yöntemlerinden biri haline gelir. Ancak Dünyada karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Limon Otu Karıncası ile Biyolojik Mücadele

Biyolojik mücadelede planlarında asıl hedef yaprak bitleri ile mücadele olmalıdır. Yaprak bitlerinin doğal düşmanları hakkında bilgi alınız ve koruyunuz. Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçların, sadece karıncalara özel böcek ilaçları olmasına dikkat edilmelidir.

Limon Otu Karıncası ile Kimyasal Mücadele

Limon otu karıncası ile yapılacak kimyasal savaşımda özellikle profesyonel karınca yemleri etkili sonuç verecektir. Şekerli ve ilaçlı tuzaklar kullanılabilir. Kimyasal savaşım yöntemleri, mücadeleye başlamadan önce belirlenmelidir. İlaçlama programına, iklim koşulları uygun olduğu sürece devam edilmelidir.

Limon Otu Karıncası ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

Kimyasal mücadelede kullanılacak karınca ilaçlarının, farklı formulasyonlarda ve etken maddelerde, olması ve etkili bir şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Karınca mücadelesi yapılacak alanın, özellikleri ve şartlarına göre farklı yöntemler kullanılması çeşitli avantajlar kazandıracaktır.

Limon Otu Karıncası Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Limon otu karıncası, jel karınca yemi uygulaması yöntemiyle kontrol altına alınabilir. Ancak bu yöntemle kontrol biraz fazla zaman alabilir. Oldukça etkili olan bu yöntem, karıncaların gezdikleri ve besin aradıkları alanlarda kullanılabilir. Bu yöntem diğer kimyasal yöntemler ile kıyaslandığında, ilaçlama maliyeti olarak, diğer mücadele yöntemlerine oranla biraz yüksek olabilir.

Limon Otu Karıncası Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmayan granül karınca yemleri, Dünya’da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yemler, karıncalarının yemi alması ve yuvaya taşıması sayesinde tüm karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali olduğu için kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle, bebek, çocuk ve evcil hayvanların ulaşamayacağı alanlarda kullanılabilir.

Limon Otu Karıncası Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Karıncalara karşı kullanılan toz ilaçlar, özellikle bu zararlıların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Ancak bu formulasyondaki ilacı kullanmadan önce karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Genelde değme yolu ile etkili olan bu ilaç, ülkemizde çok fazla tercih edilmemektedir. Bu formulasyondaki ilaçlar profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalıdır. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Limon Otu Karıncası Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Kalıcı sıvı ilaçlar, haşereleri değme yolu ile öldürürler. Bu tür ilaçlar, karıncaları gözlemlediğimiz gezinme alanlarında kullanılabilir. Kalıcı sıvı ilaçlama sayesinde, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Kalıcı sıvı ilaçlama uygulamaları sonucunda, genellikle işçi bireyler zarar gördüğü için tam bir sonuç almak neredeyse imkânsızdır. Kalıcı sıvı ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır.