Blog

Kokulu Ev Karıncaları

Kokulu Ev Karıncaları

Kokulu Ev Karıncaları Nedir?

Kokulu Ev Karıncaları iklim şartlarına karşı oldukça dayanıklı bir Karınca türüdür. Karıncalar böcekler içerisinde, yirmi bir alt familya ve iki yüz seksen üç sınıf olarak, sınıflandırılmıştır. Zar kanatlılar takımından olan karıncalar karıncalar, yeryüzünün en kalabalık nüfusuna sahiptirler. Günümüzde karıncaların 10.000 türü bilinmektedir. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde, bütün tropikal ve ılıman bölgelerde yaşamaktadırlar.

Kokulu Ev Karıncaları Hakkında Genel Bilgiler

Kokulu Ev Karıncaları Dünya üzerinde son derece yaygın olan karınca türlerindendir. İnsanlar ile iç içe yaşamaya adapte olmuş bu tür, yaşadığımız hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır.

Taksonomik Bilgiler

Ev Karıncası, Kokulu Karınca

Latince adı: Tapinoma sessile

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Odorous House Ant

Kokulu Ev Karıncaları Genel Özellikleri

Kokulu ev karıncaları yaklaşık 3 mm boyundadır. Renkleri genellikle kahverengiden,  koyu kahverengine ve siyaha kadar değişiklik gösterir. Bu türe Kokulu ev karıncası adının verilmesinin nedeni, ezildiklerinde etrafa kötü bir koku yaymalarından kaynaklanmaktadır. Bu koku genellikle çürümüş Hindistan cevizi veya küf kokusuna benzemektedir. Nemli ve rutubetli alanları seven Kokulu ev karıncaları yuvalarını genellikle su kaynaklarına yakın alanlara yapmayı tercih ederler. Bina içlerinde hemen hemen her alana yuvalanabilirler. Duvar boşlukları, ahşap ve seramik zeminlerin altlarında yeterince boşluk var ise buralara bile yuvalanabilirler. Beslenme alışkanlıkları olarak, hem hayvansal hem de bitkisel gıdalar ile beslenebilirler. Evlerde bulabildikleri hemen hemen her şey ile beslenirler. Evimizde bulunan, şekerli gıdalar, unlu gıdalar, meyveler, hayvan mamaları ile beslenebilirler.

Kokulu Ev Karıncaları Biyolojisi

Kokulu ev karıncaları havaların ısınması ile birlikte etrafta görünmeye başlarlar. Sıcağa ve soğuğa karşı son derece dayanıklı olan bu karınca türü yiyecek ve su olmadan da uzun süre dayanabilirler. Kokulu ev karıncası kolonisi yaklaşık 10,000 bireyden oluşabilir. Bu karıncalar binlerce işçi ve birden fazla kraliçeden oluşan büyük koloniler kurabilirler. Bu karınca türü diğer bazı karınca türlerinde olduğu gibi, özellikle dış alanda yaprak bitlerinin oluşturduğu şekerli sıvı ile beslenirler. Birkaç yıl yaşayabilen bu karınca türü Nisan-Mayıs aylarında üreme uçuşunu gerçekleştirir. Küçük koloniler halinde de yaşayabilen bu karınca türü yuvalarını su kaynaklarına yakın ve yalıtımlı olarak yapmayı tercih eder.

Kokulu Ev Karıncaları Biyolojisi

Kokulu Ev Karıncaları Mücadelesi

Kokulu ev karıncası mücadelesi,  diğer zararlılarla savaşımda da tercih ettiğimiz, entegre savaşım yöntemleri ile yapılmalıdır. Bir tek savaşım yöntemi kullanılarak yapılan mücadelelerde başarısızlık kaçınılmazdır. Bu yüzden mücadelenin dört ana başlık altında incelenmesi gerekmektedir.

Kokulu Ev Karıncaları İle Kültürel Mücadele

Kokulu ev karıncası ile yapılacak savaşımda gıda kaynaklarının ortadan kaldırılması birinci öncelik olmalıdır. Karınca kolonisinin devamını sağlamak adına gıda maddesi arayan ve depolayan işçi karıncalar açıkta ve döküntü gıda maddelerini temizlediğimizde ortamdan uzaklaşacaklardır. Bu yüzden karınca mücadelesinde, en etkin korunma yöntemi besin kaynaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Özellikle yaprak bitlerinin oluşturduğu şekerli atıklar ile beslendikleri için sağlıklı bitki yetiştirmek ön planda tutulmalıdır. Yalıtım çalışmaları da bu karınca türü ile savaşımda oldukça etkilidir. Evlere ve binalara giriş yapabilecekleri açıklıkların kapatılması ve izole edilmesi savaşımda oldukça etkili sonuç verecektir. Bina çevresinde bulunan, ağaç ve bitki döküntülerinin toplanarak uzaklaştırılması gerekmektedir.

Kokulu Ev Karıncaları ile Fiziko-Mekanik Mücadele

Karınca tuzakları aslında ev ve işyerlerindeki karınca mücadeleleri için oldukça elverişli mücadele yöntemlerinden biridir. Karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Kokulu Ev Karıncaları ile Biyolojik Mücadele

Kokulu ev karıncası mücadelesinde doğal düşmanlar mutlaka korunmalıdır. Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçların karıncalara özel ilaçlar olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla genel haşere ilaçları kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Yaprak bitlerinin doğal düşmanları korunmalıdır.

Kokulu Ev Karıncaları ile Kimyasal Mücadele

Kokulu ev karıncaları ile kimyasal mücadele esnasında aynı zamanda yaprak bitleri ile de mücadele edilmesi gerekir. Kimyasal savaşım da kullanılacak ilacın, etken madde seçimi ve doz ayarlaması doğru bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir.  Kokulu ev karıncalarına yönelik yapılacak kimyasal savaşım teknikleri, mücadeleye başlamadan önce belirlenmelidir. İlaçlama çalışmalarına, iklim koşulları uygun olduğu sürece devam edilebilir.

Kokulu Ev Karıncaları ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

Karınca mücadelesinde kullanılacak böcek ilaçlarının, farklı formulasyonlarda ve etken maddelerde, olması ve karınca ilacı çeşitlerinin, birbirleri ile entegre şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Karınca kontrolü yapılacak alanın, özellikleri ve şartlarına göre kimyasal yöntem ve farklı böcek ilacı tercihleri bazı avantajlar kazandıracaktır.

Kokulu Ev Karıncası Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Kokulu ev karıncaları ile mücadelede, karınca kolonileri jel karınca yemi uygulaması yöntemiyle yok edilebilirler. Karıncaların gezdikleri ve besin aradıkları alanlarda kullanılabilir. Uygulama maliyeti diğer mücadele yöntemlerine oranla biraz yüksek olabilir. Karınca mücadelesinde en başarılı yöntemlerden biridir.

Kokulu Ev Karıncası Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Granül yem uygulamalarının ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Ancak Kokulu ev karıncalarının yemi alması ve taşıması ile tüm karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali düşük olan alanlarda tercih edilebilir.

Kokulu Ev Karıncası Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Toz ilaçlar özellikle karıncaların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Yuva ve çevresinde kullanılan toz ilaçlar koloni üzerinde etkili olacaktır. Ancak bu formulasyondaki ilacı kullanmadan önce karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. Profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalı ve tercih edilmelidir. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Kokulu Ev Karıncası Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Kokulu ev karıncalarını,  tespit ettiğimiz gezinme alanlarında tercih edilebilir. Kalıcı sıvı ilaçlama sayesinde, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Kalıcı sıvı ilaçlama uygulamaları sonucunda, genellikle işçi bireyler zarar gördüğü için tam bir sonuç almak neredeyse imkânsızdır. Kalıcı sıvı ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır.