Blog

Kalorifer Böceğinden Nasıl Kurtulurum?

Kalorifer Böceğinden Nasıl Kurtulurum?

Kalorifer Böceği

Kalorifer böceği yaklaşık 300 milyon yıldan buyana Dünyamızda yaşamaktadır. Günümüze kadar yapısal hiçbir değişiklik göstermeden ulaşan bu canlı türü, insanlar karşısında neredeyse yenilmezdir. Kalorifer Böceği bireyleri vücutlarında 47 farklı hastalık yapıcı mikroorganizmayı taşımaları ve temas ettikleri her yüzeye, bunları bulaştırmalarından dolayı insanlar için her zaman bir tehdit olmuşlardır. Bu sorunu yaşayan insanların aklına gelen soru şu olmuştur. Kalorifer böceği neden olur? Kalorifer böceği nasıl yok edilir?

Kalorifer Böceği Hakkında Bilgiler

Kalorifer Böceğinin Taksonomik Bilgileri

Diğer isimleri: Alman Hamam Böceği, Kakalak

Latince adı: Blatella germanica

Takım: Dictyoptera

Familya: Blattellidae

İngilizce adı: German cockroach

Kalorifer Böceğinin Genel Özellikleri

Kalorifer böceği, yaklaşık 10 – 15 mm boyunda açık kahverengiden, koyu kahverengi renklere kadar değişen şekillerde bulunabilir. Ergin hamam böceklerinin vücutları üzerinde belli belirsiz koyu lekeler bulunabilir. Kanatlar hem dişi hem de erkek bireyde gelişmiştir. Kanatlar dişilerde vücudun tamamını kaplarken, erkek bireylerde vücuttan biraz uzundur. Kanatları gelişmiş olan Kalorifer böcekleri uçma yeteneğine sahip değildir. Ancak nadirde olsa yüksek bir noktadan süzüldükleri gözlenmiştir. Dişi bireyler erkeklere oranla biraz daha büyüktürler. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde yaşayan Kalorifer böcekleri, insanlar ile yaşamaya oldukça iyi adapte olmuşlardır. İnsanların yaşadıkları hemen her bölgede yoğun olarak bulunurlar.

Yaşamaları için sürekli bir ısı kaynağına gereksinim duyan Kalorifer böceği, yuvalanmak ve yaşamak için sıcak ve nemli yerleri seçer. Bu yüzden ülkemizde ismi kalorifer böceği olarak adlandırılmıştır. Bulabildikleri hemen hemen her şeyi yiyebilen bu zararlılar, omnivordurlar. Yani hem bitkisel hem de hayvansal gıdalar ile beslenirler. Evlerimizde özellikle, deri ve kıl döküntüleri de dahil olmak üzere her şeyi tüketirler. Besin ihtiyaçları fazla olmayan bu türün asıl ihtiyacı sıcaklık ve nemdir. Genellikle karanlıkta faaliyet gösteren bu tür, özellikle yarık ve çatlaklarda yuvalanmayı tercih eder.

Kalorifer Böceği Yumurtası (Ootecha)

Kalorifer böcekleri, yumurtalarını tek tek bırakmazlar. Bunun yerine yumurtalarını bir paket içerisinde taşırlar. Dişi yumurta paketini abdomenin sonunda taşır. Yumurta paketi açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişen renklerde ve yaklaşık 5-10 mm uzunluğundadır. Küçük bir bezelye tanesi büyüklüğünde olan bu yapı içerisinde yaklaşık 24-48 adet yumurta bulunmaktadır. Asit ve bazlara karşı oldukça dayanıklı olan yumurta paketi genellikle karanlık kuytu köşelere bırakılır. Böcek ilaçlarına karşı oldukça dayanıklıdır ve sıvı ilaçlar ile yapılan ilaçlamalardan etkilenmez.

Kalorifer Böceği Yavrusu (Nimf)

Kalorifer böceklerinde yarı başkalaşım gözlenir. Yumurtadan çıkan Kalorifer böceği yavrusu açık kahverengiden koyu kahverengine kadar değişiklik gösterir. Yaklaşık 5-6 gömlek değiştiren hamam böceği yavruları ergin olurlar. Her deri değiştirme aşamasında renk ve vücut yapılarında değişiklikler gözlenir. Kalorifer böceği yavrularının vücut şekilleri 1. deri değiştirme döneminde daha oval iken, büyüdükçe bu yapı daha uzun, eliptik bir şekle döner. Yine renkleri de değişiklik gösterir. Vücut üzerinde enine siyah lekeler bulunur. Bu lekeler, deri değiştirme dönemleri ilerledikçe veya  zararlı geliştikçe vücudun her iki parçasında uzun iki siyah leke haline dönüşür.

Özellikle nem oranı yüksek alanlarda yaşamayı tercih eden Kalorifer böceği, hem bitkisel hem de hayvansal gıdalar ile beslenir. Kanalizasyon veya atık su hattına atılan sebze ve meyve atıkları, oldukça rahat ulaşabildikleri besin kaynaklarından biridir. Yine evlerde ve işyerlerinde bulunan çöp ve atık alanları kalorifer böceklerini cezbeder. En ilginç özelliklerinden bir tanesi de selülozu parçalayıp sindirebilmeleridir. Bu sayede kâğıt içerisindeki selülozu parçalayabilirler. Yani kâğıt başlıca besin kaynaklarından bir tanesidir. Kalorifer böceği, çürümüş bitkisel atıklar la da beslenirler. Aynı zamanda, ölmüş böcekler ve diğer organik maddeler ile de beslendikleri de gözlenmiştir.

Kalorifer Böceğinin Biyolojisi

Üreme olgunluğuna gelen dişi hamam böceği, erkek bireyleri cezp etmek için kendine has bir koku (feromon) salgılar. Bu koku erkeği çiftleşmeye davet eden bir kokudur. Çiftleşmeden yaklaşık 10 gün sonra dişi kalorifer böceği yumurtlamaya başlar. Yumurtası açık kahverengiden koyu kahverengine kadar değişik renktedir. Yumurta paketi oluşturulduğunda içerisinde yaklaşık 24 ila 48 adet yumurta bulunur. Dişi böcek yumurtaları yaklaşık 30 gün boyunca abdomeninin sonunda taşır. Bu esnada yumurta paketi içinde bulunan yumurtaların gelişimi dişi böcek ile bağlantılıdır. Dişi yumurtalar olgunlaştıktan sonra yumurta paketini bırakmak için uygun bir yer arar. Dişi Kalorifer böceği yumurtalarının açılmasına yaklaşık 24 saat kaldığında yumurta paketi karanlık ve güvenli bir alan bırakılır. Yumurtadan çıkan yavru hamam böcekleri yaklaşık 2-3 mm boyundadırlar.

Hemen beslenmeye başlayan yavrular önlerine çıkan her şey ile beslenirler ve oldukça hızlı gelişirler. Eğer ortam şartları uygun ise (Sıcaklık, nem, gıda) Yaklaşık 7-10 gün içerisinde deri değiştirebilirler. Yaklaşık 5-6 deri değiştirme sonucunda yavrular ergin olurlar. Yumurtadan çıkan yavruların, uygun sıcaklık koşullarında ergin olması yaklaşık 45-60 gün bir zaman almaktadır. Yarı başkalaşım gözlenen bu türde üreme hızı oldukça yüksektir. Şayet kontrol altına alınmaz ise bir çift kalorifer böceği uygun koşullar altında 1 yıl içerisinde 30.000 adetlik bir koloni oluşturabilir. Alman Hamam böceği, yaklaşık 6 ay ila 1 yıllık bir ömre sahiptirler. Karanlıkta yaşamayı tercih eden bu türün dişileri erkeklerden daha uzun süre yaşar. Alman HAmam böceği bireyleri yuva içerisinde, guruplar halinde yaşamayı tercih ederler.

Kalorifer Böceği Zararları

Kalorifer böceği insanlarla yaşamaya adapte olmuş zararlı türlerindendir. Evlerimizde, mutfaklarımızda, restoranlarda, fırınlarda, marketlerde ve gıda bulunan hemen her yerde bulunabilirler. Bu zararlı türünün tükettiği gıda maddesi miktarı aslında ekonomik zarar seviyesinde sayılmaz. Tükettikleri gıdaların yanında kontamine ettikleri gıda miktarı çok daha fazladır. Vücutlarında yaklaşık 47 farklı mikroorganizmayı bulunduran bu hamam böceği türü, kirli ve bulaşık hemen hemen bütün alanlarda gezinir. Atık boruları, tuvaletler, çöp vb. alanlardan aldıkları mikroorganizmaları, gıdalarımıza ve kullandığımız eşyalarımıza bulaştırırlar. Kalorifer böceklerinin bulaştırdığı hastalık, mikroorganizmalar ve rahatsızlıklardan bazıları ise; E.coli, Salomonella, Gastro-enteritis, Tifo, Gıda zehirlenmeleri, Dizanteri, Hepatit B virüsü dür. Kalorifer böcekleri, özellikle yaşlı ve çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda, bulaşıcı hastalıkların yanı sıra astım gibi rahatsızlıklarında tetikleyicisi olabilirler.

Kalorifer Böceği Zararları

Kalorifer Böceği Mücadelesi

Kalorifer böcekleri çok hızlı üreme kapasitesine sahiptir. İlk görüldükleri andan itibaren mücadeleye başlanması gerekir. Ülkemizde bu haşere türüne karşı ilk akla gelen kimyasal mücadele  (Kalorifer böceği ilaçlaması) önlemlerinin alınmasıdır. Oysa tecrübeli pest control uzmanları bile ilk kimyasal mücadele uygulamalarında zararlı popülasyonunun en çok %90 ını yok edebilirler.  Yani Kalorifer böceği ilaçlaması bile bazen tek uygulama ile çözümlenmeyebilir. Bunun yanında diğer savaşım yöntemlerinin de birbirleri ile iç içe entegre bir şekilde kullanılması gerekir. Kalorifer böcekleri eğer kontrol altına alınmazlar ise, birden bire tüm evi, binaları veya işletmenin genelini istila edebilir. Bu yüzden hamam böceklerinin izleri veya kendilerini ilk görüldüklerinde vakit kaybetmeden mücadeleye başlanması gerekmektedir. Bu böcekler, görüntülerinin yaratmış olduğu rahatsızlıkların yanı sıra,  alerji ve astım gibi hastalıklara da neden olabilirler. Ev ve dış alanlarda bulunan, kanalizasyon, çöp ve tüm kirli alanlarda dolaştıkları için birçok hastalık yapıcı mikroorganizmayı bünyelerinde taşırlar. Hamam böceği sorunlarına, kesinlikle entegre haşere kontrol prensipleri ile yaklaşılması gerekir.

Kalorifer Böceğine Yönelik Kültürel Mücadele Yöntemleri

Kalorifer böceği ile mücadelede en etkili yöntem, haşerenin bulaşmasını engellemektir. Bulaşma çok çeşitli yollar ile olabilir.

Yalıtım Çalışmaları

Zararlılar binalarda bir alandan diğer alan geçiş yapıp yerleşebilirler. Bina içlerinde bulunan yarık ve çatlaklar yerleşebilirler. Bu riski oluşturacak yalıtım eksikliklerinin giderilmesi gerekir.

Ortamda Gerekli Hijyenin Sağlanması

Zararlı için besin kaynağı olacak gıda atık ve kalıntılarının ortadan kaldırılması gerekir. Bu kontrol detaylı temizlik çalışmaları ile sağlanabilir. Özellikle kenar ve köşe ve gözle görünmeyen alanlarda temizlik yapılmalıdır.

Ortam Şartlarının Değiştirilmesi

Ortam şartlarının zararlının tercih etmeyeceği veya sevmeyeceği şekilde değiştirilmesi gerekir. Özellikle sıcak ve nemli alanlarda alınacak bazı önlemler ile haşerelerin yerleşmesinin önüne geçilebilir.

Depolama Düzenlemeleri

Ev ve iş yerimizde depoladığımız ürün ve gıda maddelerinin uygun şartlarda saklanması, riskli gıda ve ambalaj maddelerine yuvalanmasının önüne geçilmesi gerekir.

Kalorifer Böceğinin Dışarıdan Bulaşmasının Engellenmesi

Dışarıdan gelen her ürünle zararlının ev ve işyerlerine bulaşması mümkündür. Bu yol ile bu zararlı türü tüm dünyaya yayılmıştır. Özellikle ambalajlı ve koli içindeki ürünler, gerekli kontroller yapıldıktan sonra iç alana alınmalıdır.

Fiziko-mekanik Mücadele (Kalorifer Böceği Tuzakları)

Kalorifer böceği ile mücadele için özel olarak üretilmiş feromonlu yapışkan tuzaklar bulunmaktadır. Bu tuzaklardan bazıları böceklerin çiftleşme feromonlarını taklit eder. Bazıları ise zararlıyı cezbeden kokular içerir. Bu kokular ile yapışkan tuzaklara çekilen haşereler yakalanır. Bu tuzaklar sürekli olarak aktif oldukları için oldukça başarılı bir yöntemdir. Haşere popülasyonun hiç de küçümsenmeyecek bir bölümü kontrol altına alınabilir. Bu mücadele şeklinde tuzakların yerleştirileceği pozisyonlar oldukça önemlidir. Diğer mücadele yöntemleri ile bir arada kullanıldığında hamam böceği popülasyon yoğunluğu ve türü hakkında oldukça başarılı olur. Kalorifer böceği mücadelesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri de feromonlu yapışkan tuzaklardır.

Feromonlu Yapışkan Tuzaklar

Tüm dünyada, özellikle feromonlu ve yapışkan plakalı tuzaklar hamam böceği mücadelesinde oldukça etkin olarak kullanılmaktadır. Yapışkan tuzaklar iki bölümden oluşur. Birinci bölüm, böceği tuzağa çeken koku bölümüdür. İkinci bölüm ise tuzağa gelen böceğin yapıştığı yapışkan plakadır. Bazı modellerde koku, yapışkan plaka üzerine emdirilmiş de olabilir. Tuzak, hamam böceklerini cezbeden çeşitli kokuları taklit etmekte ve böceği tuzağa çekmektedir. Kokuya gelen böcekler yapışkan plakalar üzerine yakalanmaktadırlar.  Kalorifer böceği sorunu bulunan alanlar, inceledikten sonra, belirlenecek mücadele programına uygun olarak, yapışkan ve feromonlu tuzaklar kullanılabilir. Kalorifer böceklerinin çok hızlı üreme kapasitesine sahip oldukları düşünüldüğünde, yapışkan tuzaklara yakalanan yüzlerce böcek mücadelenin başarısı açısından oldukça önemlidir.

Biyolojik Mücadele

Kalorifer böceklerine karşı ülkemizde kullanılan ve Sağlık Bakanlığından izinli bir biyolojik mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Ancak yine de kimyasal mücadele uygulamalarında, kalorifer böceklerine yönelik geliştirilmiş spesifik böcek ilaçları tercih edilmelidir.  Kullanılacak böcek ilaçlarının ve yöntemlerinin diğer canlılara, zarar vermemesine özen gösterilmelidir. Mücadeleye başlamadan önce mutlaka Entofarma uzmanlarına başvurun ve bilgi alın.

Kalorifer Böceği İlaçlama

Kalorifer böceği istilasına karşı yapılacak ilaçlama çalışmalarında en büyük risk, bu zararlıların insanların yaşadıkları alanlarda ve insanlarla iç içe bulunmalarıdır. Bu yüzden kullanılacak yöntem ve böcek ilaçları insan yaşamını riske atmayacak, çalışma ve günlük hayatın akışını oldukça az etkileyecek etkide olmalıdır. Bunun yanında en büyük sorun olan haşere aktivitesini de hızlıca ortadan kaldırmalıdır. Evin yapısı, evde yaşayan insanların yaş grupları, işletmenin yapısı, faaliyette bulunduğu sektörü gibi onlarca kriter kimyasal mücadele yöntemlerini belirlemede etki eder. Kimyasal mücadeleye başlamadan önce mutlaka bir uzmandan bilgi alınmalı ve mücadele programı baştan belirlenmelidir. Hatalı ilaçlama programları, zararlı üzerinde, böcek ilaçlarına karşı direnç gelişimine neden olabilir. Kalorifer böceği ilaçlama çalışmaları, yıl boyunca düzenli olarak yapılmalıdır.

Kalorifer Böceği İlacı Çeşitleri

Kalorifer böceği istilasına karşı yapılan ilaçlama çalışmalarında kullanılan ilaçların, farklı formulasyonları bulunmaktadır. Bu ilaç formulasyonları, istilanın büyüklüğü, yuvalandıkları alanın özellikleri, istila da bulunan hamam böceği türü gibi özellikler göz önüne alınarak, uygun şekilde tercih edilmelidir. Kalorifer böceği ilaçları doğru uygulama yöntemleri ve uygun takvimde kullanıldığı takdirde zararlı istilasını hızlı bir şekilde ortadan kaldırılabilir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ilaçlar birkaç farklı formülasyonda ve şekilde bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Kalorifer Böceği Jel Yem İlaçlar
  • Mikro Kapsül İlaçlar
  • Islanabilir Toz İlaçlar
  • Süspansiyon Konsantre İlaçlar
  • Emülsiyon Konsantre İlaçlar
  • Granül İlaçlar

Kalorifer Böceği İlacı Jel Kullanımı

Özellikle kalorifer böceği mücadelesinde oldukça başarılı bir yöntemdir. Jel yem içerdiği cezbedici maddeler ve koku sayesinde hızla böcekleri kendisine çeker. Yemi yiyen hamam böceklerinde, genellikle ilk 15 dakika içinde etkiler gözlenir. Yemi yiyen böceklerde, istemsiz hareketler ve düzensiz yer değiştirmeler gözlenir. İnsanlar ve diğer memeliler açısından oldukça güvenli bir ilaçtır. Jel yem ilaçlamalarında uygulanan ilaç dozu ile herhangi bir canlının zehirlenmesi mümkün değildir. Kalorifer böcekleri zamanlarının büyük çoğunluğunu yuvalarında geçirdiklerinden jel yemin böceklerin ulaşabileceği alanlar uygulanması gerekir. Jel yem hamam böceği ilaçları ısı, nem ve diğer çevresel şartlara karşı oldukça dirençlidir. Bu yüzden bu formülasyon zararlıyı kontrol altına almakta oldukça başarılı olmuştur. Bu formülasyonu tercih ederken karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi, piyasada oldukça fazla çeşit jel yem hamam böceği ilacı bulunmasıdır.

Bu noktada tüketiciler genelde yanılmaktadırlar. Fiyat – fayda dengesi özellikle irdelenmesi gereken konudur. Kalorifer böceği mücadelesinde en etkili hamam böceği ilacı hangisi? Sorusuna verilecek en iyi cevap; Kalorifer böceği jel yemi dir. Hızlı ve kalıcı bir zararlı kontrolü için doğru ürünün tercih edilmesi, istilanın çözülmesinde oldukça etkilidir. Haşerelerin gözlemlendikleri alanlarda yeterli miktarda kullanılabilir. Jel yem ilaçların fiyatları diğer böcek ilaçlarına oranla biraz yüksek görülebilir. Ancak kalıcılıkları ve sorunu çözmeleri açısından oldukça iyidirler. Bu zararlı türü ile mücadelede en başarılı yöntemlerden biridir.

Kalorifer Böceği Mücadelesinde Granül Hamam Böceği İlaçlarının Kullanımı

Granül böcek ilaçlarının, ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır ancak etkili bir şekilde kullanılabilir. Kalıcılık ve etkileri açısından oldukça başarılı böcek ilaçlarıdır. Eğer haşerelerin yuvası tespit edilebiliyorsa, yuva etrafında ve hamam böceklerinin gezindikleri alanda oldukça iyi sonuç verecektir. Kalorifer böceklerine yönelik uygulanacak ilaçlama programı içerisinde bulunmasında fayda vardır.

Kalorifer Böceği Mücadelesinde Toz Hamam Böceği İlacı Kullanımı

Islanabilir toz ilaçları uygulamaya geçilmeden önce mutlaka iyi bir inceleme ve gözlem yapılmalıdır. Kalorifer böceklerinin yuvalanma alanlarında, yarık ve çatlaklarda kullanılabilir. Islanabilir toz ilaçlarda özellikle etken madde seçimine özen gösterilmelidir. Uygulamaya geçilmeden önce Kalorifer böceklerinin gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilir. Islanabilir toz böcek ilacı formulasyonları, sadece profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalıdır. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar verme riski bulunduğundan, bireysel mücadelede çalışmalarında önerilmemektedir.

Kalorifer Böceği Mücadelesinde Kalıcı Hamam Böceği İlacı Kullanımı

Kalorifer böceği kontrolünde, Residuel (kalıcı)  böcek ilaçlarının kullanılması oldukça başarılı sonuçlar verecektir. Yine etken madde seçimi direnç gelişimi açısından oldukça önemli bir konudur. Şayet düzenli olarak ilaçlama çalışması yapılıyor ise Residuel ilaçlarda rotasyona gidilmelidir. Çünkü Kalorifer böceklerinde direnç gelişimi oldukça hızlı olmaktadır. Kalıcı ilaç uygulamaları doğru şekilde yapılır ise, oldukça başarılı sonuçlar verebilir. Ancak hatalı uygulamalar, istilanın daha da artmasına ve yayılmasına neden olabilir. Bu formulasyondaki ilaçlar, haşereleri gördüğümüz alanlarda ve gezindikleri yüzeylerde uygulanabilir. İnsanlara ve hedef dışı organizmalara zarar verilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Genel ilaçlama uygulamaları yerine bölgesel uygulamalar tercih edilmelidir.

Kalorifer Böceği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bu zararlı türü birçok evde ve işyerinde temel haşere sorunu olduğundan dolayı, insanların aklına bu konuda oldukça fazla soru gelmektedir. Bu sorulara kısaca cevap vermeye çalışacağız. Diğer sorularınız veya önerilerimiz için 444 3 700 numaralı hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kalorifer Böceği Ne Yer?

Kalorifer böcekleri sıcaklık ve nem oranı yüksek yerlerde yuvalanmayı tercih ederler. Ektotermik olan bu canlıların vücutları sürekli ısı kaybeder. Bu yüzden sıcak alanlarda yaşamak zorundadır. Hemen hemen her yerde yaşayabilen bu zararlı türü, bulabildiği her şeyi yer. Elli kadar alman hamam böceği, mutfağınızda bulunabilecek bir yağ damlası ile bir ay kadar beslenebilirler. Evlerimizdeki mutfaklar, ticari yemekhaneler, restoranlarda vb. yerlerde Alman hamam böceklerinin yiyebileceğinden daha fazla gıda bulunmaktadır. Bu yüzden ev ve işyerlerinde hijyen, oldukça önemli bir hale gelmektedir. Bu zararlı türü bulundukları ortamda hiçbir gıda maddesi bulunmasa bile sadece su ile bir ay kadar hayatta kalabilirler. Özellikle nem oranı yüksek alanlarda yaşamayı tercih eden Kalorifer böceği, hem bitkisel hem de hayvansal gıdalar ile beslenir. Kanalizasyon veya atık su hattına atılan sebze ve meyve atıkları, oldukça rahat ulaşabildikleri besin kaynaklarından biridir. Yine evlerde ve işyerlerinde bulunan çöp ve atık alanları kalorifer böceklerini cezbeder. En ilginç özelliklerinden bir tanesi de selülozu parçalayıp sindirebilmeleridir. Bu sayede kâğıt içerisindeki selülozu parçalayabilirler. Yani kâğıt başlıca besin kaynaklarından bir tanesidir. Kalorifer böceği, çürümüş bitkisel atıklar la da beslenirler. Aynı zamanda, ölmüş böcekler ve diğer organik maddeler ile de beslendikleri de gözlenmiştir.

Kalorifer Böceği Nasıl Yok Edilir?

Dünya geneline yayılmış, insanlar karşısında neredeyse yenilmez olan Kalorifer böceği ile mücadele oldukça kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir. Sadece ilaçlama yaptırarak bu zararlıdan kurtulmayı düşünmek, kalorifer böceğini fazla hafife almak demektir. İlaçlamaya başlamadan önce sorunun kök nedeni tespit edilmeli, Yalıtım, hijyen, depolama, çapraz bulaşma ve sanitasyon eksiklikleri gözden geçirilmelidir. Bu haşere ile mücadelede, doğru ilaçlama yöntemlerini kullanmak için zararlının yaşayışı ve alışkanlıklarını çok iyi bilmek gerekir. Alınacak önlemler ve doğru yaklaşım ile ev ve iş yerlerinde bu zararlıdan tamamen kurtulmanın ve tekrar geri dönmesinin önüne geçilmesinden kısaca bahsedeceğiz.

Evde Kalorifer Böceği Görürsem Ne Yapmalıyım?

Evinizde bir tane Kalorifer böceği görmeniz yüzlercesinin de habercisi olabilir. Unutmamalısınız ki bu zararlı türü karanlıkta hareket eder ve zamanlarının %75 ini yuvalarında geçirirler. Bu yüzden zararlıyı gördüğünüz andan itibaren kendi başınıza mücadele etmeye çalışmak yerine, profesyonel Entofarma desteğini almalısınız?

Kalorifer Böceği Çeşitleri Nelerdir?

Kalorifer böceği tek bir türe verilen isimdir. Halk arasında farklı isimler de verilen bu zararlıya, Kakalak, Sarı kalorifer böceği, Sarı böcek, Alman hamam böceği de denilmektedir. Latincesi Blatella germanica olan bu zararlının herhangi bir çeşidi bulunmamaktadır.

Kalorifer Böceği Isırığı Tehlikeli midir?

Kalorifer böcekleri ısırıcı-çiğneyici ağız yapısına sahiptirler. Şuana kadar Kalorifer böceklerinin insanları ısırdıkları bir vaka tespit edilmemiştir. Bu zararlıların insanlar için yarattıkları en büyük risk vücutlarında taşıdıkları 47 farklı mikroorganizmadan kaynaklanmaktadır. Bu haşereler insanların temas ettikleri yüzeyler, tükettikleri gıdaların temas ettikleri yüzeylerde dolaşırlar ve bu mikroorganizmaları buralara bulaştırırlar.

Kalorifer Böceğinden Nasıl Kurtulabilirim?

Kalorifer böceklerinden kurtulmanın en kolay yolu profesyonel bir servis almaktır. Bu hizmeti Entofarma’dan aldığınızda çözüm garantisini de beraberinde alabilirsiniz.

Kalorifer Böceği Neden Olur?

Kalorifer böceklerinin ev ve işyerimize gelmesi genellikle taşınma yolu ile olur. Özellikle market vb. alanlardan aldığımız ürenler içerisinde gelirler. İlk etapta insanların aklına gelen, böcek olan alanların hijyenik sorunları olduğu düşüncesidir. Bu bir bakıma doğru olsa da asıl neden haşerenin bir yerlerden bulaşmasıdır. Kalorifer böceklerinin gıda ihtiyaçları fazla değildir. Besin olmadan sadece su ile bir ay yaşayabilirler.

Kalorifer Böceği Neyi Sevmez?

Kalorifer böceği, hava sıcaklığının düşük olduğu alanlarda bulunmaktan hoşlanmaz. Özellikle ortam neminin düşmesi bu zararlı açısından istenmeyen bir durumdur. Yine varsa yalıtım eksiklerinin giderilmesi Kalorifer böceklerinin tercih etmediği durumlardan biridir.

Kalorifer Böceği Nereden Gelir?

Kalorifer böceklerinin evlerimize ve işyerlerimize geliş yolları ve şekilleri oldukça çeşitlilik gösterir. Günümüzde binaların birleşik yapıları ve apartman hayatından dolayı, komşu daire ve binalardan geçişe oldukça sık rastlanmaktadır. Aldığımız ürünlerle de gelmeleri oldukça fazla karşılaşılan durumlardan biridir. Özellikle nem ve sıcaklık içeren ürünler, karton koliler mercek altına alınmalıdır.

Kalorifer Böceği İçin En Etkili İlaç Hangisidir?

Kalorifer böceklerine yönelik yapılacak kimyasal uygulamalarda tek bir yöntem veya kimyasal genellikle başarılı olmaz. Başka bir deyişle haşere sorunun çözümü daha uzun zaman alabilir. Bu noktada mücadele yapılacak alana uygun kimyasal yöntem ve ilaçların bir arada kullanılması daha başarılı sonuçlar sağlar. Ancak bireysel uygulamalarda jel yem ilaçların kullanılması daha başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır.