Blog

Hırsız Karıncalar

Hırsız Karıncalar

Hırsız Karıncalar Nedir?

Hırsız karıncalar, küçük yapılı karınca türlerindendir. Dünyada yaşayan bütün karıncaların toplam ağırlığının, yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazladır. Sıradan bir karınca kolonisinin sayısı yüz binlerden milyonlara ulaşabilir. Hırsız Karıncalar küçük yapılı olmalarına rağmen, oluşturdukları kast sistemi sayesinde tıpkı işleyen dev bir öğütücü makine gibi çalışırlar.

Hırsız Karıncalar Hakkında Genel Bilgiler

Taksonomik Bilgiler

Hırsız Karınca

Latince adı: Solenopsis molesta

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Thief ants

Hırsız Karıncalar Genel Özellikleri

Hırsız karıncalar küçük yapılı karınca türlerindendir. İşçi bireylerin boyları 0,5 – 1 mm arasındadır.

Bu karınca türünün Hırsız karınca olarak adlandırılmasının nedeni diğer karınca kolonilerinin yakınlarına yuva yaparak, bu kolonilerden gıda, yumurta ve larvalarını çalmalarından ileri gelmektedir. Bu karınca türü, genellikle yuvalarını rutubetli ve nemli alanlara yaparlar. Evlerde rastlanan en küçük karınca türü olan bu karıncalar genellikle banyo, mutfak vb. rutubetli alanlarda gözlemlenir. Benzerlikleri açısından genellikle Firavun karıncalar ile karıştırılabilir. Bu karıncalar genelde küçük koloniler oluşturur. Hırsız karıncalar evlerde sıklıkla görülürler. Hırsız karıncalar, ölü hayvanlar, mantar sporları ve bulabildikleri, karşılaştıkları hemen hemen her şeyi tüketirler. Bir gıda bulduklarında gıda ya giden yolu bıraktıkları koku izi ile işaretler ve koloninin diğer işçilerini de çağırırlar. Hırsız karıncalar ambalajlı ve paketli ürünlere kolayca girebilirler, Hatta konserve ve marmelat kavanozlarının içine rahatlıkla girebilirler.

Hırsız Karıncalar Biyolojisi

Genellikle evlerin nemli ve rutubetli yerlerinde gördüğümüz Hırsız karıncalar, toprakta yuva kurarlar. Ancak binaların yarık ve çatlakları, ahşap malzemeler ve ağaçlarda da yuva kurabilirler. Çok kalabalık olmayan bu yuvalar genelde su kaynaklarına ve diğer karınca kolonilerinin yuvalarına yakındır. Bu karınca türünün yuvalarını bulmak genelde kolay olmaz. Çok hızlı üreme kapasitesine sahip olan Hırsız karınca kolonisinde bir adet kraliçe bulunur. Çiftleşme uçuşu genelde Temmuz ayında gerçekleşir. Çiftleşme uçuşunu gerçekleştiren Kraliçe yuvalanma ve yeni koloninin temellerini atmak için uygun bir yer arar. Yuva içerisindeki kraliçe karınca yumurtalarını gruplar halinde bırakır. Yaklaşık her seferinde 100 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar yaklaşık 20-30 gün beslendikten sonra pupa ve ergin olur.

Hırsız Karıncalar Biyolojisi

Hırsız Karıncaların Mücadelesi

Hırsız Karınca mücadelesi, dört ana başlık altında incelenmektedir. Karınca mücadelesinde başarılı olmak ve kesin sonuç almak için, tüm mücadele yöntemlerinin birbiri ile entegre bir şekilde kullanmak gerekmektedir.

Hırsız Karıncalar İle Kültürel Mücadele

Hırsız Karıncalar kolonilerine yönelik yapılacak kültürel mücadele çalışmalarında amaç, besin kaynaklarının ortadan kaldırılması olmalıdır. Kolonilerinin devamını sağlamak için, besin ve gıda maddesi aramak olan, işçi karıncalar, açıkta bıraktığımız veya etrafa dökülen gıda maddeleri sayesinde yaşadığımız ortamlara yerleşebilirler. Bu yüzden karınca mücadelesinde en etkin korunma yöntemi bu gıda maddelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Kapalı ambalajlarda sakladığımız ve karıncaların girebileceği konserve vb. kavanozların da karıncaların ulaşamayacağı şekilde saklanması gerekmektedir. Evlerde yapılacak temizlik bu açıdan oldukça önemlidir.

Hırsız Karıncalar ile Fiziko-Mekanik Mücadele

Karınca tuzakları aslında ev ve işyerlerindeki karınca mücadeleleri için oldukça elverişli mücadele yöntemlerinden biridir. Karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Hırsız Karıncalar ile Biyolojik Mücadele

Hırsız karınca mücadelesinde doğal düşmanlar korunmalı ve kullanılacak diğer mücadele yöntemleri bu canlılara zarar verilmemelidir.

Hırsız Karıncalar ile Kimyasal Mücadele

Hırsız karıncalar böcek ilaçlarına karşı çok hızlı direnç geliştirirler. Yapılacak kimyasal savaşım da kullanılacak ilacın etken madde seçimi ve doz ayarlaması doğru yapılmalıdır. Hırsız karınca ile kimyasal mücadele stratejisi baştan belirlenmelidir. Yapılacak hatalı kimyasal uygulamalar,  mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Kimyasal mücadele hava şartları ve iklim koşulları uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir.

Hırsız Karıncalar ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

Yapılacak kimyasal mücadele çalışmalarında, farklı formulasyonlarda ve etken maddelerde, karınca ilacı çeşitlerinin, birbirleri ile entegre şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Mücadele yapılacak alanın özellikleri ve şartlarına göre kimyasal yöntem ve farklı böcek ilacı tercihleri bazı avantajlar kazandırır.

Hırsız Karınca Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Jel yem formulasyonundaki karınca ilacı, özellikle yoğun aroma içermesi sayesinde karıncalar için daha fazla cezbedicidir. Karıncaların dolaştıkları ve gıda aradıkları alanlarda kullanılabilir. Uygulama maliyeti diğer yemlere oranla biraz yüksek olabilir. Karınca mücadelesinde en başarılı yöntemlerden biridir. Hırsız karınca mücadelesinde mutlaka kullanılmalıdır.

Hırsız Karınca Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Ancak karıncaların yemi alması ve taşıması ile tüm karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali düşük olan alanlarda tercih edilebilir.

Hırsız Karınca Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Karıncaların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Bu ilacı kullanmadan önce karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. Profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalı ve tercih edilmelidir. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Hırsız Karınca Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Karıncaları gözlemlediğimiz, gezinme ve yürüme alanlarında kullanılabilir. Residuel sıvı ilaçlama sonucunda, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Bu kimyasal uygulama sonrası genelde işçi bireyler, etkilendiği için tam bir sonuç almak neredeyse imkansızdır. Residuel ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır. Karıncalarla kimyasal mücadelede entegre bir kimyasal mücadele stratejisi tercih edilmelidir.