Blog

Hayalet Karıncalar

Hayalet Karıncalar

Hayalet Karıncalar Nedir?

Hayalet Karıncalar, oluşturdukları toplumsal yaşayış sistemi sayesinde Dünya’nın hemen hemen her bölgesinde yaşayabilirler. Böceklerin dünyasında karıncalar, en yaygın ve hayatta kalma mücadelesinde en başarılı türdür. Karıncalar böcekler arasında en büyük ve gelişmiş beyne sahiptirler. Günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda, karıncaların yaklaşık 10.000 türü tespit edilmiştir. Hayalet Karıncalar, vücutlarının bazı bölümlerinin saydam olmasından dolayı bu ismi almışlardır. Karınca türleri arasında ilginç özelliklere sahip olan bu tür Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşamaktadır.

Hayalet Karıncalar Hakkında Genel Bilgiler

Taksonomik Bilgiler

Hayalet Karınca

Latince adı: Tapinoma melanocephalum

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Ghost ant

Hayalet Karıncaların Genel Özellikleri

Hayalet karıncalar, bu adın verilmesinin nedeni vücutlarının bazı bölülerinin saydam olmasından kaynaklanmaktadır. Vücudunun baş ve thorax bölümleri koyu kahverengi den siyaha kadar değişen bu türün karın ve bacak bölümleri saydam renklidir. Yaklaşık 1,5 mm uzunluğunda olan işçi karıncaların 12 segmentli antenleri bulunmaktadır. Özellikle nemli ve rutubetli alanlarda yuvalanmayı tercih eden Hayalet karıncalar mutfak ve banyo gibi alanları tercih ederler. Bunun dışında bahçe ve yeşil alanlarda, duvarlarda ki yarık ve çatlaklarda yuvalanabilirler. Kolonilerde birden fazla kraliçe karınca bulunabilir. Bu karınca türleri bitkiler üzerinde bulunan yaprak bitlerinin şekerli atıkları ile beslenirler. Aynı zamanda evlerde şekerli besinleri, reçel ve tatlı gıdaları tercih ederler. Oldukça küçük olan bu karınca türü kolonisini birden farklı yuvada barındırabilir. Bu yüzden karınca yuvalarını bulmak zordur. Evlerin içinde oldukça yaygın bir türdür.

Hayalet Karıncalar Biyolojisi

Hayalet karıncalar kolonisinde birden fazla kraliçe karınca bulunabilir. Genellikle yuvalandıkları yerlerde koloniler birbirinin uydusu şeklindedir. Yuvalanma alışkanlıkları Firavun karıncalar ile benzerlik gösterir. Çok hızlı bir üreme kapasitesine sahip olan Hayalet karıncalar, Nisan –Mayıs ayları arasında üreme uçuşlarını gerçekleştirir. Küçük koloniler halinde de yaşayabilen bu karınca türü, yuvalarını su kaynaklarına yakın yerlere yapmayı tercih eder.

Hayalet Karıncalar Biyolojisi

Hayalet Karıncaların Mücadelesi

Hayalet mücadelesi,  tüm savaşım yöntemlerinin bir arada kullanıldığı, entegre savaşım yöntemleri ile yapılmalıdır. Bir tek savaşım yöntemi kullanılması, mücadele sonucunun başarısızlık ile sonuçlanmasına neden olacaktır. Bu yüzden mücadelenin dört ana başlık altında incelenmesi gerekmektedir.

Hayalet Karıncalar İle Kültürel Mücadele

Hayalet karıncalar ile yapılacak kültürel savaşımda gıda kaynaklarının ortadan kaldırılması birinci öncelik olmalıdır. Karınca kolonisinin devamını sağlamak adına gıda maddesi arayan ve depolayan işçi karıncalar açıkta ve döküntü gıda maddelerini temizlediğimizde ortamdan uzaklaşacaklardır. Bu yüzden karınca mücadelesinde, en etkin korunma yöntemi besin kaynaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Özellikle yaprak bitlerinin oluşturduğu şekerli atıklar ile beslendikleri için sağlıklı bitki yetiştirmek ön planda tutulmalıdır. Yalıtım çalışmaları da bu karınca türü ile savaşımda oldukça etkilidir. Evlere ve binalara giriş yapabilecekleri açıklıkların kapatılması ve izole edilmesi savaşımda oldukça etkili sonuç verecektir. Bina çevresinde bulunan, ağaç ve bitki döküntülerinin toplanarak uzaklaştırılması gerekmektedir.

Hayalet Karıncalar ile Fiziko-Mekanik Mücadele

Karınca tuzakları aslında ev ve işyerlerindeki karınca mücadeleleri için oldukça elverişli mücadele yöntemlerinden biridir. Karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Hayalet Karıncalar ile Biyolojik Mücadele

Hayalet karınca mücadelesinde doğal düşmanlar mutlaka korunmalıdır. Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçların karıncalara özel ilaçlar olmasına dikkat edilmelidir. Bu türün besin kaynaklarından biri olan yaprak bitlerinin doğal düşmanları korunmalıdır. Bu amaçla haşere ilaçları kullanımında türe özel böcek ilaçları tercih edilmelidir.

Hayalet Karıncalar ile Kimyasal Mücadele

Hayalet karıncalar ile kimyasal mücadele esnasında aynı zamanda yaprak bitleri ile de mücadele edilmesi gerekir. Kimyasal savaşım da kullanılacak ilacın, etken madde seçimi ve doz ayarlaması doğru bir şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir. Kimyasal savaşım yöntemleri, mücadeleye başlamadan önce belirlenmelidir. İlaçlama programına, iklim koşulları uygun olduğu sürece devam edilebilir.

Hayalet Karıncalar ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

Karınca mücadelesinde kullanılacak böcek ilaçlarının, farklı formulasyonlarda ve etken maddelerde, olması ve karınca ilaçlarının etkili bir şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Karınca kontrolü yapılacak alanın, özellikleri ve şartlarına göre kimyasal yöntem ve farklı böcek ilacı tercihleri bazı avantajlar kazandıracaktır.

Hayalet Karıncalar Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Hayalet karıncalar ile mücadelede, karınca kolonileri jel karınca yemi uygulaması yöntemiyle kontrol altına alınabilirler. Karıncaların gezdikleri ve besin aradıkları alanlarda kullanılabilir. Uygulama maliyeti diğer mücadele yöntemlerine oranla biraz yüksek olabilir. Karınca mücadelesinde en başarılı yöntemlerin başında gelmektedir.

Hayalet Karınca Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Granül yem uygulamalarının ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Ancak Hayalet karıncalarının yemi alması ve taşıması ile tüm karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali düşük olan alanlarda tercih edilebilir.

Hayalet Karınca Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Toz ilaçlar özellikle karıncaların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Yuva ve çevresinde kullanılan toz ilaçlar koloni üzerinde etkili olacaktır. Ancak bu formulasyondaki ilacı kullanmadan önce karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. Profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalı ve tercih edilmelidir. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Hayalet Karınca Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Karıncaları,  tespit ettiğimiz ve gözlemlediğimiz gezinme alanlarında kullanılabilir. Kalıcı sıvı ilaçlama sayesinde, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Kalıcı sıvı ilaçlama uygulamaları sonucunda, genellikle işçi bireyler zarar gördüğü için tam bir sonuç almak neredeyse imkânsızdır. Kalıcı sıvı ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır.