Blog

Haşere Kontrol Nedir? Nasıl Yapılır?

Entegre Haşere Kontrol Nedir?

Haşere Kontrol bilimsel temellere dayalı yöntemler kullanılarak, zararlıların kontrol altına alınması programıdır. Amaç tüm Entegre Zararlı Kontrol yöntemlerinin bir arada ve doğru takvimde uygulanmasıdır. Entegre Haşere Kontrol yöntemlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz.

 • Kültürel Yöntemler
 • Fiziko-mekanik Yöntemler
 • Biyolojik Yöntemler
 • Biyo-teknik Yöntemler
 • Kimyasal Yöntemler

Haşere Kontrol Nasıl Yapılır?

Uyguladığımız Haşere Kontrol programlarımızda hedefimiz, müşterilerimizin çalıştıkları ve yaşadıkları ortamlarda, karşılaştıkları haşere ve kemirgen problemlerine karşı profesyonel çözüm yolları üretmektir.

İşletmeler İçin Haşere Kontrol Hizmetleri

Neden her işletme için farklı bir mücadele programları uygularız? Aynı zararlı türleri dahi işletmelerin yapısal durumları, işledikleri hammaddeleri, ürettikleri ürünleri, üretim prosesleri, depolama sistemleri, aydınlatma durumları gibi etkenlerden dolayı farklı şekilde zarar yapabilirler. Bu yüzden haşere ve kemirgen kontrolüne başlamadan önce işletmede gerekli gözlem ve incelemeleri yapmak ve muhtemel riskleri belirlemek gerekir. Bu yüzden Entofarma uzun yıllar sonucu sahadan elde ettiği sektörel haşere mücadelesi tecrübelerini periyodik hizmetin bir parçası olarak sizlere sunmaktadır.

Sektörel Haşere Kontrol Nedir?

Her işletme türünün kendine özgü haşere ve kemirgen riskleri bulunmaktadır. Aynı zamanda işletmelerin zaman ve iş planlaması açısından farklılıkları bulunur. Bu yüzden işletmenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak haşere kontrol programlarının belirlemesi de tam bu noktada oldukça önemlidir. Entofarma,  yapıları ve proses farklılıkları nedeni ile işletmeleri aşağıdaki başlıklar altında inceler. Sizde işletmenize özel haşere riskleri konusunda Entofarma dan destek alabilirsiniz.

 • Gıda fabrikaları
 • Oteller
 • Alışveriş merkezleri
 • Siteler
 • Marketler
 • Restoran ve kafeler
 • Endüstriyel Sanayi tesisleri
 • Catering’ler
 • İnşaat sektörü
 • İlaç sanayi
 • Plaza ve ofisler
 • Okul ve kreşler
 • Hastane ve Sağlık kurumları
 • Kamu kurumları
 • Askeri birlikler
 • Tarımsal işletmeler
 • Müzeler

İşletme türüne özgü haşere kontrol programlarının yanı sıra işletmenin kendi içinde de bölgelere ayırılması gereklidir.  Çünkü her bölgedeki haşere ve kemirgen riski farklı olacaktır. Aynı zamanda işletme içinde ve dışında alınması gerekli tedbirlerde birbirinden oldukça farklıdır. İşletmeleri bölgelere ayırmak aynı zamanda kontrol edilmemiş alanlar kalmamasını da sağlar. Bu sayede işletmede programlı çalışır ve yönettiğimiz sektörel haşere mücadelesi programlarını oldukça başarılı bir şekilde uygularız. Bölgesel haşere risklerini önceden belirleriz. Önleyici tedbirleri daha erken faaliyete geçiririz. Raporlamayı sadece işletme yönetimine değil her bölümün doğrudan kendisine de yaparız. Haşere ve sanitasyon risklerini bölümlere bizzat iletiriz. Böylece işletme genelinde tam bir zararlı kontrolü sağlamış oluruz. Haşere mücadelesi gibi profesyonel görüş ve uzun süreli izleme gerektiren konularda Entofarma’nın uzmanlığından faydalanın. Servis uzmanlarımız haşere kontrol ve ilaçlama konusunda size düzenli olarak tavsiye ve raporlamalarda bulunacaktır. Entofarma Servis uzmanlarının tavsiyelerine mutlaka uyun. Sektörel zararlı sorunlarınıza kalıcı bir çözüm bulmak için Entofarma Haşere Kontrol Hizmetlerini şimdi arayın.

Haşere Kontrol Analizi Nedir?

Haşere Kontrol analizi, periyodik olarak yürütülen pest kontrol faaliyetlerinin, zararlı aktiviteleri ve faaliyetleri etkileyebilecek tüm risklerinin özet halinde sunulduğu rapordur. Ayrıntılı bir entegre zararlı yönetimi analizinde;

 • Risk Analizi
 • Trend Analizi
 • Sanitasyon Raporları
 • Önleyici ve düzeltici faaliyet önerileri, mutlaka bulunmalıdır.

Entofarma müşterileri için hazırlamış olduğu risk analizlerinde, işletmedeki hedeflerini ve uygulayacağı çalışmaların genel planlarını titizlikle ve tam bir sorumluluk ilkesi ile yürütmektedir.

Haşere Kontrol Analizi Nedir?

Haşere Kontrol Sistemleri

Profesyonel hizmet alan işletmelerde haşerelerin oluşturduğu risk durumuna göre her haşere grubu için ayrı bir kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Oluşturulacak sistem Entofarma tarafından hizmet öncesi gerçekleştirilecek ziyarette mevcut ve muhtemel riskler olarak belirlenmektedir. Daha sonra işletmede her haşere grubunun tespiti ve elemine edilmesi için aşağıdaki kontrol sistemleri kullanılmaktadır.

 • Yürüyen Haşere Kontrol Sistemi
 • Kemirgen Kontrol Sistemi
 • Uçan Haşere Kontrol Sistemi
 • Depolanmış Ürün Zararlıları Kontrol Sistemi
 • Vektör Kontrol Sistemi

Haşere Kontrol Dosyası

Entofarma, hizmet verdiği müşterilerinde gerçekleştirmiş olduğu tüm çalışmaları kayıt altına almaktadır. Bu kayıtlar işletmede bir pest kontrol hafızası oluşumuna önemli katkıda bulunmaktadır. Geçmiş tecrübeler ve yapılan pest kontrol faaliyetlerinin kayıt altına alınması işletmenin sonraki yıllardaki hedeflerine ulaşmasında oldukça faydalı olacaktır. Sahadan elde edilen verilerin doğru okunması ve değerlendirilmesi, yaşanan zararlı aktivitelerinin kök nedenlerinin tespit edilmesi ve diğer kayıtlar işletmeleri istenilen uluslararası pest kontrol standartlarına çok daha kolay çıkaracaktır. Bu amaçla Entofarma Dosyası içerisinde;

 • İşletmeye ait zararlı ve sanitasyon risk analizleri
 • Hizmet kapsamını belirleyen Sözleşme
 • Entegre Zararlı Yönetim Programları
 • Entofarma ve personellerine ait yeterlilik belgeleri ve yasal izinler,
 • Servis ve Sanitasyon formları,
 • Kullanılan İlaçlara ait gerekli izinler ve belgeler,
 • Kimyasal uygulama kartları
 • Aktivite takip çizelgeleri
 • Zararlı Trend Analizleri
 • Kontrol Sistemi ve Yerleşim Planları vb. birçok veriyi kayıt altına almaktadır.

Haşere Kontrol Eğitimi

Başarılı ve etkili bir çalışma, tarafların iş birliği içerisinde çalışması ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden hizmet alan müşterilerimizin genel zararlı kontrol prosedürleri eğitimlerini vermekte ve sektörümüzdeki yenilikçi gelişmeleri düzenlediğimiz haşere kontrol eğitimleri ile müşterilerimize aktarmaktayız.

Haşere Kontrol Formu

Gerçekleştirdiğimiz her zararlı kontrol operasyonu sonrası, servisimizin içeriği ve detaylarını içeren bir form düzenleriz. Bu form aynı zamanda Biyosidal ürün uygulama ve inceleme formudur. Bu sayede yürütülen çalışmalar kayıt altına alınmaktadır. Bu formda,

 • Müşteri Bilgileri
 • Servis tarihi ve saati
 • Servis türü
 • Tespit edilen Aktivite bilgileri
 • Alınan önlemler
 • Sanitasyon önerileri
 • Kullanılan Pestisitlere ait bilgiler bulunmaktadır

Haşere Kontrol Prosedürü

Profesyonel zararlı kontrol çalışmaları içerisinde sadece kimyasal uygulamaları barındırmamaktadır. Aslında amaç kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmadan risklere ve sorunlara çözüm üretmek mantığı ile hareket etmektedir. Bu yüzden ilaçlama uygulamaları ve pestisitler neredeyse çoğu zaman tercih edilmez. Bu amaçla Entofarma işletmeye özel olarak oluşturduğu zararlı kontrol prosedürleri hazırlanmakta ve uygulamaktadır.

Haşere Kontrol Yönetmeliği

Ülkemizde yürütülen bu faaliyetler Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği ile belirlenmiş ve bu kapsamda yürütülmektedir.

Haşere Kontrol Programı

Başarılı bir zararlı kontrolü ancak mükemmel bir program ile gerçekleşebilir. Zararlıların biyolojileri ve alışkanlıkları gibi bilimsel veriler ışığında hazırlanan bir program işletmeleri başarıya ulaştıracak en kritik faktörlerden biridir.

Haşere Kontrol Ürünleri

Yapılacak olan çalışmalarında göz önünde bulundurulması gerekli en önemli konulardan biride kullanılacak ürünlerin etkinliği ve kalitesidir. Günümüzde gelişen pest kontrol teknolojisi ile birlikte ürünler spesifikleşmiş ve geliştirilmiştir. Bu bağlamda Entofarma kullanmış olduğu ürünleri şu başlıklar altında incelemektedir.

 • Güvenli ve zararlı türüne karşı özelleştirilmiş Pestisitler
 • Aktivite tespit ekipmanları ve Tuzaklar
 • Ultra sonik ve sonik ürünler
 • Kaçırıcı ve uzaklaştırıcılar