Blog

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Sistemi

Gıda işletmelerinde haşere kontrol faaliyetleri, entegre haşere kontrol yönetimi standartlarının en yüksek seviyede uygulanarak yürütülmektedir. AIB, BRC, IFS ve GMP gibi uluslararası standartlara uyumlu ve sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları Entofarma servis uzmanları tarafından profesyonelce uygulanır.

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Programları

Üretim alanlarındaki hava kalitesinin dahi en üst seviyede olması istenen gıda üretim tesislerinde, herhangi bir haşere veya kemirgen yuvalanması ve üremesi kesinlikle kabul edilemez. BRC, AIB, IFS, TSE, ISO 22000 gibi kalite standartları temeline dayalı bir haşere kontrol hizmeti alan gıda işletmelerinde, haşere kontrol uzmanı, haşere sorunu oluşmadan önce sorunu tahmin etmeli ve riskleri ortadan kaldırılma üzerine çalışmalar yapmalıdır. Bu amaçla; gıda işletmelerinde GMP ve HACCP temeline dayalı Entegre Zararlı Yönetimi programları Entofarma Haşere Kontrol hizmetlerinin profesyonel servis uzmanları tarafından geliştirilir ve uygulanır.

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Alanları

Gıda üreten ve depolayan işletmelerde, haşere kontrol programları kalite ve denetim sistemleri de göz önünde bulundurularak planlanır. Entofarma bu amaçla gıda işletmelerini beş ana başlıkta inceler.

Üretim Alanları

Haşere ve Kemirgen yuvalanması kabul edilemez. Aktivite, Trend ve Risk analizleri düzenli olarak yapılır. Kimyasal pest kontrol yöntemleri tercih edilmez. Yapılacak haşere kontrol çalışmaları, bu bölümlerin üretim prosesi içerisindeki yerine göre gruplandırılarak izlenir.

Depolama Alanları

Depolama şartları haşere ve kemirgen aktivitesinin oluşmasına izin vermeyecek şekilde geliştirilir. Kimyasal olmayan haşere kontrol yöntemleri tercih edilir.

Teknik Alanlar

Haşere ve kemirgen aktivitesi riskinin oldukça yüksek olduğu alanlardır. İşletmeyi doğrudan riske eden bu alanlar, yakından izlenir.

Sosyal Tesisler

Zararlı yuvalanmaları ve bulaşma risklerinin olduğu alanlardır.

Dış Alanlar

Amaç zararlıları dış alanda engellemek felsefesi üzerine kurulu olduğundan oldukça detaylı bir takip çalışması yapılması gerekli alanlardır. Sıkça yapılan hatalardan biri aktivite iç alana sıçradıktan sonra tedbirlerin alınmaya başlanmasıdır. Tüm izleme ve mücadele yöntemlerinin doğru takvimde yapılması gerekli alanlardır.

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Prosedürleri

Hiç kuşku yok ki günümüzde, gıda üretimi, depolaması yapan işletmeler ve tüketiciler için en öncelikli konu gıda güvenliğidir. Gıda güvenliğinin en temel unsurlarından bir tanesi de pest kontrol faaliyetleridir. Gıda ve gıda ile temas ta olan malzemelere, haşere ve kemirgenler bulaşmaları, gıda güvenliğini olumsuz yönde etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Aynı zamanda gıda işletmelerinde haşere kontrol çalışmalarında kullanılacak pestisit ve pest kontrol ürünlerinden kaynaklanacak bulaşmalar da risk etmenlerinin başında gelmektedir. Bu sebeple Gıda işletmelerinde haşere kontrol çalışmaları uygular iken bazı özel koşul ve kurallara mutlaka uyulması gerekir. Örneğin kimyasal mücadele ve ilaçlama en son strateji olarak düşünülmeli ve tercih edilmelidir. Bu nedenle gıda işletmeleri ile ilaçlama şirketleri arasında çok kapsamlı planlar ve birlikte çalışma kurallarını içeren sözleşmeler yapılması gerekir. Sizde gıda işletmelerinde haşere kontrol programımız hakkında bilgi almak için bizi şimdi arayın.

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol 15 Haziran 2019 by entofarma in Blog hasere-kontrol-hizmetleri-ilaclama-pest-kontrol-sirketleri Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Sistemi Gıda işletmelerinde haşere kontrol faaliyetleri, entegre haşere kontrol yönetimi standartlarının en yüksek seviyede uygulanarak yürütülmektedir. AIB, BRC, IFS ve GMP gibi uluslararası standartlara uyumlu ve sonuç odaklı haşere kontrol çalışmaları Entofarma servis uzmanları tarafından profesyonelce uygulanır. 444 3 700 Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Programları Üretim alanlarındaki hava kalitesinin dahi en üst seviyede olması istenen gıda üretim tesislerinde, herhangi bir haşere veya kemirgen yuvalanması ve üremesi kesinlikle kabul edilemez. BRC, AIB, IFS, TSE, ISO 22000 gibi kalite standartları temeline dayalı bir haşere kontrol hizmeti alan gıda işletmelerinde, haşere kontrol uzmanı, haşere sorunu oluşmadan önce sorunu tahmin etmeli ve riskleri ortadan kaldırılma üzerine çalışmalar yapmalıdır. Bu amaçla; gıda işletmelerinde GMP ve HACCP temeline dayalı Entegre Zararlı Yönetimi programları Entofarma Haşere Kontrol hizmetlerinin profesyonel servis uzmanları tarafından geliştirilir ve uygulanır. Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Alanları Gıda üreten ve depolayan işletmelerde, haşere kontrol programları kalite ve denetim sistemleri de göz önünde bulundurularak planlanır. Entofarma bu amaçla gıda işletmelerini beş ana başlıkta inceler. Üretim Alanları Haşere ve Kemirgen yuvalanması kabul edilemez. Aktivite, Trend ve Risk analizleri düzenli olarak yapılır. Kimyasal pest kontrol yöntemleri tercih edilmez. Yapılacak haşere kontrol çalışmaları, bu bölümlerin üretim prosesi içerisindeki yerine göre gruplandırılarak izlenir. Depolama Alanları Depolama şartları haşere ve kemirgen aktivitesinin oluşmasına izin vermeyecek şekilde geliştirilir. Kimyasal olmayan haşere kontrol yöntemleri tercih edilir. Teknik Alanlar Haşere ve kemirgen aktivitesi riskinin oldukça yüksek olduğu alanlardır. İşletmeyi doğrudan riske eden bu alanlar, yakından izlenir. Sosyal Tesisler Zararlı yuvalanmaları ve bulaşma risklerinin olduğu alanlardır. Dış Alanlar Amaç zararlıları dış alanda engellemek felsefesi üzerine kurulu olduğundan oldukça detaylı bir takip çalışması yapılması gerekli alanlardır. Sıkça yapılan hatalardan biri aktivite iç alana sıçradıktan sonra tedbirlerin alınmaya başlanmasıdır. Tüm izleme ve mücadele yöntemlerinin doğru takvimde yapılması gerekli alanlardır. Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Prosedürleri

Gıda İşletmelerinde Risk Yaratan Zararlı Türleri

Gıda işletmelerinde haşere kontrol sözleşmelerinde, sözleşme kapsamı içerisinde bulunan haşere türleri mutlaka belirlenmelidir. Entofarma Bu zararlıları bazı gruplar altında inceler.

Gıda İşletmelerinde Risk Oluşturan Fare Türleri

 • Göçmen sıçan
 • Ev faresi
 • Çatı sıçanı
 • Tarla fareleri

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Riski Oluşturan Hamam Böceği Türleri

 • Alman Hamam Böceği
 • Amerikan Hamam Böceği
 • Oryantal Hamam Böceği
 • Kahverengi Bantlı Hamam Böceği

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Riski Oluşturan Sinek Türleri

 • Karasinekler
 • Meyve sineği
 • Sivrisinekler
 • Tatarcık
 • Ev sineği
 • Gal sinekleri
 • Drenaj Sinekleri
 • Titrek sinekler
 • Mezbaha sineği

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Riski Oluşturan Depolanmış Ürün Zararlıları

Un biti, Un kurdu, Un güvesi, Kırma bitler, Kuru meyve güvesi, Değirmen güvesi, Tatlı kurt, Testereli böcek, Kitap bitleri, Ekin kambur biti, Ambar güvesi, Pirinç biti, Buğday biti, Khapra böceği, Tütün güvesi, Arpa güvesi, Mısır biti, Baklagil tohum böcekleri, Patates güvesi, Pirinç kırma biti, Küçük kırma biti

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Riski Oluşturan Kuş Türleri

Ekin kargası, Ev serçesi, Gökçe güvercin, Kara sırtlı martı, Kırlangıç, Kumru, Sığırcık

Diğer Zararlı Türleri

Arılar, Gece kelebekleri, Karıncalar, Tespih böceği, Kulağakaçan, Gümüşçün, Örümcekler, Çıyanlar, Salyangoz, Akrep

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Çalışmalarında Kullandığımız Ekipmanlar

 • Kemirgen Yemleme İstasyonları
 • Kemirgen Canlı Yakalama Üniteleri
 • Kemirgen Yaylı Kapanlar
 • Feromonlu Güve Tuzakları (Delta tipi ve Funnel tuzaklar)
 • Ultra-viole Işıklı Sinek Tuzakları (Yapışkan plakalı) ILT (Insect Light Trap)
 • Feromonlu Böcek Monitörleri

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Programlarında Uyguladığımız Hizmet Türleri

 • Kemirgen kontrolü
 • Yürüyen haşere kontrolü
 • Uçan haşere kontrolü
 • Depolanmış ürün zararlıları kontrolü
 • Haşere kontrol eğitimi
 • Dezenfeksiyon
 • Vektör kontrolü
 • Kuş kontrolü
 • Fumigasyon

Gıda İşletmelerinde Haşere Kontrol Programı Raporlama Türleri

 • Standart hizmet dosyası ve aktivite kayıtları
 • Sanitasyon takip raporlaması
 • Dönemsel risk analizleri
 • Trend analizleri
 • Zararlı kayıt raporlaması
 • Çok şubeli hizmet raporlaması

Gıda işletmelerinde haşere kontrol programının ayrılmaz parçalarından biride, kuş ve vektör kontrolüdür.  Ülkemizde çok fazla tercih edilmese de kuş ve vektör kontrolü aslında önemli ölçüde büyük riskleri beraberinde getirmektedir. Kuş kontrolünde iç ve dış alanlar profesyonel bir bakış açısı ile incelenmelidir. Kuş ve vektörlerin besin ve yuvalanma kaynakları ortadan kaldırılmalıdır.