Blog

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon

Fumigasyon gerçek anlamda ilk defa 20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmış bir kimyasal mücadele yöntemidir. Bu uygulama gerekli tedbirler alındığı sürece her çeşit bitkisel ve hayvansal ürün üzerinde kullanılabilir. Bu işlemde zararlı böcekler, funguslar, bakteriler ve diğer zararlı türleri kapalı bir ortamda, belirli bir sıcaklıkta, belirli bir süre fumigant maddeye maruz bırakılır. Zararlıların tüm formlarını (yumurta, larva, pupa ve ergin) yok etmek için fumigant maddeler kullanılarak yapılan bir kimyasal mücadele türüdür.

Fumigant

Bu uygulamayı yaparken kullandığımız kimyasal maddeler yapılarına ve etki mekanizmalarına göre bazı değişiklikler gösterirler. Bu maddelerin buharlaşma ve gaz hale geçmeleri birbirinden farklıdır. Aynı şekilde bu maddelerin difüzyon yetenekleri de birbirlerinden farklıdır.

Fumigant Nedir?

Uygulama esnasında kullanılan, katı, sıvı ve gaz halinde olan daha sonra gaz haline dönüştükten sonra öldürücü etkisi olan maddelerdir.

Fumigant Kimyasallar

Ülkemizde kullanılan ruhsatlı fumigant ilaçlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Methyl Bromür(CHɜBr)

Methyl bromür gazı ise renksiz, zehirli bir gazdır. Özellikle yoğun tarım yapılan sera, kök bitkileri yetiştirilen alanlarda toprak kökenli hastalık, zararlıları yok etmek için kullanılır. Aynı zamanda depolanmış ürün zararlılarına karşıda geniş kullanım alanı mevcuttur.

Fosfin Gazı (PHȝ)

Fosfin gazı Magnezyum Fosfit ve Alüminyum Fosfit olarak üretilir. Nüfuz kabiliyetinin yüksek olması kalıntı sorununun çok düşük düzeyde bulunması gibi olumlu özelliklerinden dolayı çok geniş uygulama alanı bulan bir fumigant tır Fosfin gazı.  Çok zehirli olan bu gaz karpit kokusunda olup alev alıcı özelliğe sahiptir. Birkaç metal dışında bütün metalleri oksitleyici ve aşındırıcı etkisi vardır.

Fosfin Gazı (PHȝ)

Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Bu işlem bulaşık ürünü kapalı bir ortamda tutarak, belli bir miktarda gazı, belli sıcaklıklarda, belli bir süre tutularak yapılır. Bu esnada gaza maruz kalan haşereler (tüm formları dahil) ve diğer zararlı etmenler (bakteri, mantar gibi) yok olur.

Fumigasyon Türleri Nelerdir?

Fumigant ın verildiği yerin hava basıncı göz önünde bulundurularak iki şekilde yapılır.

Vakum Fumigasyon Nedir?

Fumigant gazın uygulandığı alanın içinde bulunan havanın belirli bir oranda boşatılması ve gazın ortama verilmesi esasına dayanır. Bu uygulama şeklinde uygulama için yapılan alanın basınca dayanıklı olacak şekilde imal edilmiş olması oldukça önemlidir. Vakum fumigasyon uygulamalarında fumigant daha hızlı yayılır ve emilir. Bu sayede hem daha az fumigant kullanılır, hem de işlemin süresi kısalır. Bu uygulama sürenin kısıtlı olduğu durumlarda kullanım için oldukça elverişlidir. İkiye ayrılır

 • Sabit vakum tesisi uygulaması
 • Seyyar vakum tesisi uygulaması

Atmosferik Fumigasyon Nedir?

Normal basınç altında yapılan bu işlem, uygulandığı alan ve ürün özelliğine göre kendi içinde altı’ ya ayrılır.

 • Çadıraltı Fumigasyonu
 • Bina Fumigasyonu
 • Konteynır Fumigasyonu
 • Silo Fumigasyonu
 • Gemi Fumigasyonu
 • Toprak Fumigasyonu

Fumigasyon Nerelerde Yapılabilir?

Fabrikalarda Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Birçok gıda ve endüstri fabrikasında ihtiyacı haline gelen bu işlem, klasik mücadele yöntemleri ile önlenemeyen zararlıların, kontrol altına alınması açısından oldukça faydalıdır.

Gemilerde Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Gemiler bu işlem için uygun şekilde inşa edilebildikleri gibi, bu işleme elverişli olmayan şekilde yapılanlar da bulunur. Uygun gemilerde, ambar ve yaşam mahalli birbirinden ayrılmıştır. Gerekli olan havalandırma sistemleri mevcuttur. Uygun olmayan gemilerde ise yaşam mahalli ile ambarların irtibatları kesilmelidir. Ambar kapaklarının contaları kontrol edilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Ambar bacaları kapatılmalıdır.

Müzelerde Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Tarihi ve antika eşyalar özellikle böceklerin saldırı ve istilaları ile karşı karşıyadır. Bazı böcek türleri bu değerli eşyalarda kalıcı hasarlar bırakabilirler. Bu küçük böcek türleri özellikle standart ilaçlama uygulamaları ile kontrol altına alınmaları güçtür. Klasik ilaçlama yöntemleri aynı zamanda bu değerli eşyalara da zarar verebilir. Bu yüzden müzelerde tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boş ve Dolu Depolarda Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Hububat, Baklagil ve özellikle tohumu değerli kuru gıdaların depolanmasında ürün ile iç içe olan zararlı böcekler diğer ilaçlama yöntem ve tekniklerini etkisiz hale getirmektedirler. Ürüne doğrudan uygulanan bu yöntem, dezavantajları avantaja çevirmektedir.

Konteynerlerlerde Fumigasyon Nasıl Yapılır?

Konteynerlerde, gerekli önlemlerin alınması şartı ile tarımsal ve diğer tüm ürünler, bu işleme tabi tutulabilir. Konteynır kapak contaları ve diğer açıklıkların yalıtımına dikkat edilmelidir.

Fumigasyon Avantajları Nelerdir?

 • Zararlının bulaşmış olduğu ürüne direk olarak uygulanabilen bir yöntemdir,
 • Difüzyon yüksekliği nedeniyle ürünün en uç noktalara kadar işlemesi ve homojen olarak dağılması,
 • Kalıntı ve koku oranı tolerans sınırları içinde bulunması,
 • Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilmesi,
 • Zararlının tüm biyolojik safhalarına etki etmesi,
 • Diğer mücadele yöntemlerine karşı daha az masraflı olması,
 • Kısa sürede büyük miktarlardaki ürüne uygulanması,

Fumigasyon Yönetmeliği Ve Sertifikası

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 32. maddesi gereği, bu işlemi yapacak kurum ve kuruluşlar yasal olarak ruhsat almak zorundadırlar. Bu kimyasal yöntemi gerçekleştirecek, uygulamanın öncesi ve sonrasında alınması gerekli önlemleri eksiksiz şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kişilerin, Fumigasyon operatörü olması gerekmektedir.