Blog

Fumigasyon Firmaları

Fumigasyon Firmaları

Fumigasyon Firmaları Hangi Kurallara Uymalıdır?

 • Fumigasyon firmaları öncelikle fumigasyon ruhsatına sahip olmalıdır.
 • Uygulamanın tüm aşamalarında mutlaka Fumigasyon operatörü bulunmalıdır.
 • Fumigasyon Firmaları uygulama öncesi ve sonrasında bütün güvenlik tedbirlerini almış olmalıdır.
 • Fumigasyon Firmaları nın kullanacağı Fumigantlar mutlaka ruhsatlı ürünler olmalıdır.
 • Uygulama yapılacak alanda bulunan ürünün özelliklerine göre süre ve uygulama dozu doğru belirlenmelidir.

Fumigasyon Nedir?

Fumigasyon firmaları tarafından uygulanan bu yöntem, ilk defa 20. yüzyılın başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Gerekli tedbirler alındığında her çeşit bitkisel ve hayvansal ürün için güven ile kullanılabilir. Bu uygulama belli bir miktar ürün kapalı bir ortama konulur, bu ortam tamamen gaz geçirmez olmalıdır. Daha sonrasında bu ortama belli bir miktar fumigant ilaçlar uygulanır. Bu gaz ortamda belli bir süre, belli bir sıcaklıkta bekletilir. İçerdeki gaz aktif hale geçerken uygulama yapılan yerin etrafı karantinaya alınır. Gaz tüm ürünlere nüfus eder ve bu süre zarfında içerde aktif hale geçen fumigant zararlı böcekler, mantarlar, bakteriler ve diğer zararlı türlerini ve bunların tüm yaşam formlarını öldürür. Uygulamanın sonunda ortam, fumigasyon sertifikası olan kişiler tarafından kontrollü bir şekilde açılır ve havalandırılır. İçerideki fumigant gaz, hava ile yıkanır ve daha sonrasında içerideki gaz miktarı ölçülür, uygun seviyeye geldiği anda iç alana girilmesine izin verilir. Bu işlemlerin tamamı tutanaklarla kayıt altına alınmalıdır.

Fumigant Nedir?

Zararlı etmenleri yok etmek amacı ile kullanılan, katı, sıvı ve gaz halinde olan ve uygulandığında gaz hale dönüşen maddelere Fumigant denir. Fumigantlar, zararlılarla savaşımda kullanılan ani etkili kimyasallardır. Bu maddeler, zararlılarla savaşımda gaz halinde iken etkilidirler. Böcek ve zararlılarda solunum, sindirim, değme ve dış iskelet üzerinden nüfus ederek etki ederler. Fumigant ilaçlar katı, sıvı ve gaz olarak piyasaya sürülürler, Uygulama yapılacak ürün, hedef zararlı, uygulama yapılacak alanın özellikleri gibi etkenler göz önünde bulundurularak Fumigant seçimi yapılmalıdır. Genellikle oksidasyon veya peroksidasyon gibi enzimlere etki ederek zararlı üzerinde etkili olurlar. Aynı zamanda zararlıların sinir sistemlerini bloke ederek de etki ederler.

Fumigant maddeler insan sağlığı için oldukça tehlikeli ve ölümcüldür.

Fumigasyon İlaçları Nelerdir?

Ülkemizde birçok farklı marka fumigant kullanıma sunulmuştur. Ancak tarım ve gıda ürünleri fumigasyonunda yoğunlukla iki farklı kimyasal yapıda ürün kullanılmaktadır. Bunlar;

Methyl Bromide (CHɜBr)

Methyl bromide renksiz ve zehirli bir gazdır. Özellikle yoğun tarım yapılan alanlarda, seracılıkta ve kök bitkileri yetiştirilen alanlarda kullanılmaktadır. Ve aynı zamanda depolanmış ürün zararlılarına karşıda kullanılmaktadır. Bu gazı uygulayacak kişilerinde Methyl Bromide sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Fosfin Gazı (PHȝ)

Fosfin gazı iki şekilde üretilmektedir.

 • Magnezyum Fosfit
 • Alüminyum Fosfit

Fosfin gazının yüksek oranda nüfuz kabiliyeti vardır ve bu sayede çok az kalıntı düzeyine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı daha çok tercih ediliyor ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Çok zehirli olan bu gazda karpit kokusu vardır. Yanıcı özelliğe sahiptir. Birkaç metal dışında bütün metalleri oksitleyici ve aşındırıcı etkisi vardır.

Fumigasyon Firmaları

Fumigasyon Firmaları nın Dikkat Etmesi Gerekli Konular

 • Uygulamada kullanılan Fumigantlar ölümcüldür, bu yüzden Fumigasyon uygulamaları çok tehlikelidir.
 • Fumigasyon Firmaları uygulama yapılacak alanın yalıtımını detaylı bir şekilde yapmalıdır. Sızdırmaz özellikte olmalıdır. Gaz sızıntısı olabilecek alanlar profesyonel gözle incelenmeli ve gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
 • Fumigasyon Firmaları uygulamalarda, fumigasyon sertifikası bulunan, profesyonel ekiplere sahip olmalıdır.
 • Uygulama yapılan alan giriş çıkışa kapatılmalı ve çeşitli uyarı önlemleri alınmalıdır.
 • Fumigasyon Firmaları bölgedeki itfaiye birimlerine mutlaka gerekli bilgileri verilmelidir.
 • Fumigasyon firmaları, uygulamanın yapıldığı alana yeterli miktarda uyarı levhaları asmalıdır.
 • Fumigasyon firmaları işlemi sıklıkla kontrol etmedir. Gerekli gaz ölçümleri yapılmalıdır.
 • Uygulamanın sonlandırılması mutlaka operatör tarafından yapılmalıdır.
 • Fumigasyon yapılan alan kontrollü bir şekilde açılmalı ve havalandırılmalıdır.
 • Gaz ölçümleri sonucunda, gaz seviyesi uygun seviyeye geldiğinde atıklar toplanmalıdır.
 • Fumige edilen alan tekrar havalandırılır ve son gaz ölçümleri yapıldıktan sonra girişe izin verilir.
 • Gaz ölçümleri gaz maskesi takılarak yapılmalıdır. Ölçüm yapılacak alanlar ve ölçüm sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
 • Toplanan fumigant atıkları, atık imha kurallarına uygun olarak taşınmalı ve imha edilmelidir.

Fumigasyon Firmaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Tüm sorularınız veya önerilerimiz için 444 3 700 numaralı hattımızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Fumigasyon Firmaları Fumigasyon Fiyatlarını Neye Göre Belirler?

Fumigasyon hizmeti alırken en büyük sorunlardan bir tanesi de birbirinden oldukça farklı hizmet fiyat teklifleridir. Hizmeti alacak firmaların bu konuda haklı olarak tereddüt yaşamaktadırlar. Öncelikle uygulamada doğru dozun uygulandığından emin olmalısınız. Aksi takdirde hedef zararlının ergin formlarında istediğiniz çözümü alsanız bile diğer formlarında başarılı olmayabilirsiniz. Bu noktada doğru hizmeti almak için tüm bu kriterleri detaylı olarak incelemeniz gerekir.

Fumigasyon Yapılacak Alanın Hacmi

Fumigasyon yapılacak alanın hacmini ifade etmektedir. Hacim hesaplaması yanlış yapılır ise hem para hem de zaman kaybı yaşanacaktır.

Fumigasyon Yapılacak Ürünün Cinsi

Ürün cinsi genelde çok dikkate alınmaz ancak ürünün fumiganti absorbe etmesi açısından oldukça risklidir. Üründe değer kaybına neden olabilir.

Fumigasyonda Kullanılacak Fumigantın Cinsi

Fumigantlar düfüzyon ve çözünme yeteneği açısından birbirinden oldukça farklıdır. Aynı fumigant ürünlerin farklı markalarında bile bu durum söz konusudur. Çözünmenin yüksek olduğu Fumigantlar fiyat olarak pahalı olsa da alınan sonuç açısından incelendiğinde oldukça faydalıdır. Buda uygulama fiyatına doğrudan etki etmektedir.

Fumigasyon İşçiliği

Fumigasyon oldukça riskli bir uygulamadır. Yeterli sayıda tecrübeli personel ile yapılması gerekmektedir.

Fumigasyon Yönetmeliği ve Sertifikası Nedir?

Zirai Karantina Fumigasyon Yönetmeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl, İlçe Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlükleri, denetimleri kapsamında işlemi yapacak şirketlerin uyması gerekli olan kuralları belirleyen yönetmeliktir. Bu yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılacak işlemlerde uyulması gerekli kural ve usulleri belirlemekte ve denetlemektedir.

Fumigasyon Sertifikası

Yönetmeliğin 32. maddesi gereği, uygulama yapacak kurum ve kuruluşlar, Fumigasyon ruhsatı almak zorundadırlar. Uygulamanın öncesi ve sonrasında alınması gerekli önlemleri eksiksiz şekilde yerine getirilmesini sağlayacak kişilerin, Fumigasyon operatörü olması gerekmektedir.