Blog

Fumigant Nedir?

Fumigant Nedir?

Fumigant

Haşereler ile mücadelede gaz halde kullanılan ve belirli bir süre uygulandığında yumurta, larva, pupa ve ergin formlarına etkili olan kimyasallara Fumigant denir. Fumigantlar hatalı uygulandığında insan sağlığı için ölümcüldür. Fumigasyon uygulamalarında kullandığımız Fumigant maddeler kimyasal yapılarına ve etki mekanizmalarına göre bazı değişiklikler gösterirler. Bu maddelerin buharlaşma ısıları birbirinden oldukça farklıdır. Aynı şekilde bu maddelerin difüzyon yetenekleri de bazı değişiklikler göstermektedir. Ülkemizde aktif olarak kullanılan Fumigant maddeler şunlardır.

Fumigant Çeşitleri

Methyl Bromide (CHȝBr)

Depolanmış ürün zararlıları ve ithalata mani zararlılarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Methyl bromide renksiz bir gazdır. Aynı zamanda sera, kök bitkileri yetiştirilen alanlarda toprak kökenli hastalık, zararlıları yok etmek için kullanılır.

Fosfin Gazı (PHȝ)

Fosfin kalıntı sorununun düşük olması ve nüfus etme kabiliyetinin yüksek olamasından dolayı tercih edilmektedir. Karpit kokusuna sahip bu gaz, oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çok zehirli olan bu gaz ortamda bulunma yoğunluğuna ve ortamın nemine göre alev alma özelliğine sahiptir. Bir çok metal üründe oksitleme yapması ürünün en büyük dezavantajlarından bir tanesidir.

Fumigantlar Nerelerde Uygulanabilir?

Gıda Fabrikalarında

Bir çok gıda ve endüstri fabrikasının ihtiyacı olan fumigasyon işlemi, zararlıların kontrol altına alınması açısından oldukça faydalıdır.

Gemilerde

Özellikle kuru gıda (Kakao, buğday, işlenmiş ve işlenmemiş hububat ürünleri v.b) ürünlerinin uluslar arası nakliyesi esnasında italata mani olan zararlı türlerinin eradikasyonu açısından önemlidir.

Müzelerde

Tarihi ve antika eşyalar özellikle böceklerin saldırı ve istilaları ile karşı karşıyadır. Bazı böcek türleri bu değerli eşyalarda kalıcı hasarlar bırakabilirler. Bu küçük böcek türleri özellikle standart ilaçlama uygulamaları ile kontrol altına alınmaları güçtür. Klasik ilaçlama yöntemleri aynı zamanda bu değerli eşyalara da zarar verebilir. Bu yüzden fumigasyon müzelerde tek seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Boş ve Dolu Depolarda

Hububat, baklagil ve özellikle tohumu değerli kuru gıdaların depolanmasında ürün ile iç içe olan zararlı böcekler diğer ilaçlama yöntem ve tekniklerini etkisiz hale getirmektedirler. Ürüne doğrudan uygulanan fumigasyon yöntemi bu dezavantajları avantaja çevirmektedir.

Fumigant

Fumigasyon

Fumigasyon, fumigant madelerin zararlılara uygulanma işlemine verilen addır. Fumigantlar bir çok farklı kritere göre seçildikten sonra, ürün kapalı bir ortamda tutarak, belli bir miktarda gazı, belli sıcaklıklarda, belli bir süre tutularak yapılır. Bu esnada gaza maruz kalan haşereler (tüm formları dahil) ve diğer zararlı etmenler (bakteri, mantar gibi) yok olur.

Fumigasyon Çeşitleri

Fumigant ın uygulandığı yerin hava basıncı göz önünde bulundurularak iki şekilde yapılır.

Vakumlu Fumigasyon

Fumigant  uygulanacak alanın içinde bulunan havanın boşaltılarak uygulamaya tabi tutulması işlemidir. Özel olarak hazırlanmış tesisler, bu işlemi uygulamak için daha uygundur. Bu uygulamanın en büyük avantajı zamandan ve uygulanacak fumigant miktarından tasarruftur. Seyyar ve sabit olmak üzere iki farklı vakumlu fumigasyon tesisi bulunur.

 Atmosferik Fumigasyon

Atmosferik uygulamlar kendi içinde altı’ ya ayrılır

 • Çadıraltı Fumigasyonu
 • Bina Fumigasyonu
 • Konteyner Fumigasyonu
 • Silo Fumigasyonu
 • Gemi Fumigasyonu
 • Toprak Fumigasyonu

Fumigasyonun Avantajları Nelerdir?

 • Zararlının bulaşmış olduğu ürüne direk olarak uygulanabilen bir yöntemdir,
 • Difüzyon yüksekliği nedeniyle ürünün en uç noktalara kadar işlemesi ve homojen olarak dağılması,
 • Kalıntı ve koku oranı tolerans sınırları içinde bulunması,
 • Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilmesi,
 • Zararlının tüm biyolojik safhalarına etki etmesi,
 • Diğer mücadele yöntemlerine karşı daha az masraflı olması,
 • Kısa sürede büyük miktarlardaki ürüne uygulanması