Blog

Ateş Karıncaları Tehlikeleri

Ateş Karıncaları Tehlikeleri

Ateş Karıncaları Nedir?

Ateş Karıncaları kolonileri, binlerce bireyden oluşur ancak tek bir organizma gibi hareket ederler. Oluşturdukları kast sistemi sayesinde karınca kolonisinde yaşayan her bir karınca bireyi üzerine düşen görevi büyük bir özveri ile yerine getirir. Ateş Karıncaları, Karınca türleri içerisinde en tehlikelilerinden bir tanesidir. Küçük kırmızı renkte ve oldukça saldırgan olan bu tür, insanlar ve evcil hayvanlar için oldukça tehlikeli olabilir.

Ateş Karıncaları Hakkında Genel Bilgiler

Taksonomik Bilgiler

Ateş Karıncası

Latince adı: Solenopsis invicta – Solenopsis mandibularis  – Solenopsis spp.

Takım: Hymenoptera

Familya: Formicidae

İngilizce adı: Fire Ant

Ateş Karıncaları Genel Özellikleri

Ateş karıncaları büyük koloniler halinde yaşayan karınca türüdür. Ateş karıncaları işçileri 2-6 mm uzunluğunda kraliçe ise yaklaşık 1,5 cm uzunluğundadır. Tek bir kraliçe, her bir üreme periyotunda 300 000 işçilik bir koloni oluşturabilir. Sıradan bir kolonide yaklaşık 250.000.000 ateş karıncası bulunabilir. Renkleri genellikle kızılımsı kahverengidir. Anayurdu Güney Amerika olan Ateş Karıncaları oldukça tehlikeli bir karınca türüdür.

Ateş karıncalarının mandibulaları (çeneleri) oldukça güçlüdür. Bu çene yapıları ile sürüngenleri, böcekleri, küçük ev hayvanlarını parçalayabilirler. Elektrikli ev aletlerine, arabalara dahi zarar verebilirler, Güçlü çeneleri sayesinde elektrik kablolarını kesebilirler. Zehirleri iğneleri ile insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle tarımsal alanlarda ciddi zararlar verebilirler.

Ateş Karıncaları Biyolojisi

Genellikle baharda (Nisan – Mayıs) üreme için aktif olan Ateş Karıncalarında, Kraliçe karınca ve erkek bireyler üreme uçuşu için yuvadan ayrılırlar.  Üreme uçuşu yeni bir koloninin oluşturulması için gerçekleştirilmiş bir davranış şeklidir. Döllenmiş kraliçe karınca, öncelikle yuvasını oluşturabileceği uygun bir alan arar. Ormanlar ve şehir içerisindeki uygun alanlar yuvalanma yapabilirler. Yuvaları toprak üzerinden hemen belli olur. Zeminden 40-50 cm yüksekte oluşmuş yuvaları bulunur. Kraliçe ilk yumurtalarını yumurtlar ve koloninin ilk işçilerini oluşturur. İlk işçiler oluştuktan sonra kraliçe karınca sadece yumurtlama işlemine geri döner. Çok hızlı bir üreme kapasitesine sahip olan Ateş karıncası kraliçesi günde yaklaşık 1.000 adet yumurta bırakabilir. Üreme bu hızla devam eder.

Ateş Karıncaları Biyolojisi

Ateş Karıncaları Mücadelesi

Tüm haşere ve zararlı türlerinde olduğu gibi, Ateş Karıncası mücadelesi de, dört ana başlık altında incelenmektedir. Karınca mücadelesinde başarılı olmak ve kesin sonuç almak için, tüm mücadele yöntemlerinin birbiri ile entegre bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Ateş Karıncaları İle Kültürel Mücadele

Ateş karıncaları ile yapılacak olan Kültürel mücadelede çalışmalarında hedef, besin kaynaklarının ortadan kaldırılması olmalıdır. Kolonilerinin devamını sağlamak için, besin ve gıda maddesi aramak olan, işçi karıncalar, açıkta bıraktığımız veya etrafa dökülen gıda maddeleri sayesinde yaşadığımız ortamlara yerleşebilirler. Bu yüzden Karınca mücadelesinde en etkin korunma yöntemi bu gıda maddelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Hijyen ve temizlik bu açıdan oldukça önemlidir.

Ateş Karıncaları ile Fiziko-Mekanik Mücadele

Dünyada Karıncalarla mücadelede kullanılan kapan türleri bulunsa da ülkemizde Karıncalara karşı geliştirilmiş ruhsatlı bir kapan türü bulunmamaktadır. Mücadele edilecek alanda, gerekli inceleme yapıldıktan sonra, belirlenecek mücadele stratejisine göre, bölgesel olarak yapışkan tuzaklar tercih edilebilir.

Ateş Karıncaları ile Biyolojik Mücadele

Ateş karıncası mücadelesinde doğal düşmanlar korunmalı ve kullanılacak diğer mücadele yöntemleri bu canlılara zarar verilmemelidir. Ateş karıncaları ile biyolojik mücadelede, Amerika’da bazı bakteri türleri kullanılmış ancak tam bir sonuç alınamamıştır.

Ateş Karıncaları ile Kimyasal Mücadele

Ateş Karıncası mücadelesinde stratejisi baştan belirlenmelidir. Bu türe ait koloniler oldukça agresif ve işgalci bir yapıya sahip olduğu için, hedef koloninin tamamen ortadan kaldırılması üzerine kurulmalıdır. Yapılacak eksik ya da yanlış uygulamalar, kimyasal mücadelenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Kimyasal mücadele hava şartları ve iklim koşulları uygun olduğu sürece her zaman yapılabilir.

Ateş Karıncaları ile Mücadelede Kullanılan Karınca İlacı Çeşitleri

Yapılacak kimyasal mücadele çalışmalarında, farklı formulasyonlarda Karınca ilacı çeşitlerinin, birbirleri ile entegre şekilde kullanılması tercih edilmelidir. Mücadele yapılacak alanın özellikleri ve şartlarına göre kimyasal yöntem ve farklı ilaç tercihleri bazı avantajlar kazandıracaktır.

Ateş Karıncaları Mücadelesinde Jel Yem Karınca İlacı Kullanımı

Jel yem formulasyonundaki Karınca ilacı, özellikle yoğun aroma içermesi sayesinde karıncalar için daha fazla cezbedicidir. Karıncaların dolaştıkları ve gıda aradıkları alanlarda kullanılabilir. Uygulama maliyeti diğer yemlere oranla biraz yüksek olabilir. Karınca mücadelesinde en başarılı yöntemlerden biridir. Ateş Karıncası mücadelesinde mutlaka kullanılmalıdır.

Ateş Karıncaları Mücadelesinde Granül Karınca İlacı Kullanımı

Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı bulunmamaktadır. Ancak karıncaların yemi alması ve taşıması ile tüm Karınca kolonisi üzerinde etkili olan bir Karınca ilacı formulasyonudur. Hedef dışı canlılara zarar verme ihtimali düşük olan alanlarda tercih edilebilir.

Ateş Karıncaları Mücadelesinde Toz Karınca İlacı Kullanımı

Karıncaların gezinme veya yuvalanma alanlarında kullanılabilir. Bu ilacı kullanmadan önce Karınca yuvalarının, gezindiği ve dolaştığı alanların tespit edilmesi gerekir. Ülkemizde çok fazla kullanılmamaktadır. Profesyonel haşere kontrol uzmanları tarafından kullanılmalı ve tercih edilmelidir. Bu yöntem hedef dışı canlılara ve insanlara da zarar vereceğinden bireysel mücadelede önerilmemektedir.

Ateş Karıncaları Mücadelesinde Residuel Sıvı İlaçların Kullanımı

Karıncaları gözlemlediğimiz, gezinme ve yürüme alanlarında kullanılabilir. Residuel sıvı ilaçlama sonucunda, işçi sayısında azalma ve koloni üzerinde stres oluşacağı unutulmamalıdır. Bu kimyasal uygulama sonrası genelde işçi bireyler, etkilendiği için tam bir sonuç almak neredeyse imkânsızdır. Residuel ilaçların kullanılması kimyasal mücadele stratejisi içerisinde mutlaka bulunmalıdır. Karıncalarla kimyasal mücadelede entegre bir kimyasal mücadele stratejisi tercih edilmelidir.