Blog

Alışveriş Merkezlerinde Haşere Kontrol

Alışveriş Merkezlerinde Haşere Kontrol

AVM Haşere Kontrol Sistemi

Alışveriş Merkezlerinde haşere kontrol yönetiminde yaşanan zorluklar, işletmelere her gün on binlerce farklı ürünün giriş yapmasından kaynaklanmaktadır. İşletmeye giriş yapan her ürün, haşerelerin farklı kaynaklardan taşınmasına ve risk oluşturmasına neden olmaktadır.

Alışveriş Merkezlerinde Uyguladığımız Haşere Kontrol Programları

Alışveriş merkezleri günümüz kent yaşamında sosyalleşme ve tüketim anlayışına farklı bir boyut getiren ve insanların vazgeçilmez mekânları haline gelmiş işletmelerdir. Özellikle onlarca fast food, lokanta, kafe ve restoranların faaliyette bulunduğu yiyecek içecek alanları daha fazla risk taşır. Food court alanındaki haşere kontrol sıklığı ve kullanılacak yöntemler Alışveriş merkezinin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanmalıdır. Alışveriş merkezlerinde haşere kontrol programlarımız hakkında bilgi almak için bizi şimdi arayabilirsiniz.

Alışveriş Merkezlerinde Haşere Kontrol Alanları

Alışveriş merkezleri haşere kontrol programları mağaza ve müşteri alışkanlıkları göz önünde bulundurularak planlanır. Entofarma bu amaçla işletmeleri, haşere kontrol yönetimi açısından altı ana başlık altında inceler.

Food Court ve Depoları

Haşere Kontrol riskleri açısından Food court alanı, bir alışveriş merkezinin en kritik bölümüdür. Gıda üreten ve satan işletmelerin bir arada bulunması, herhangi bir işletmede ortaya çıkacak haşere sorunun kolaylıkla diğer işletmelere de sıçramasına neden olacaktır. Bu nedenle alışveriş merkezlerinde yiyecek alanı özel pest kontrol prosedürleri içerisinde değerlendirilmelidir.

Ortak Alanlar

Ortak alanlar veya genel alanlar, haşere ve kemirgen aktivitesi açısından daha az risk taşısa da, özellikle bu alanlarda hijyen ve yalıtım sorunları olduğunda zararlılara için yuvalanma imkanı yaratabilir. Bu risklerden dolayı genel alanlarda detaylı bir risk analizi ve raporlaması yapılmalıdır.

Gıda Dışı Mağazalar ve Ofisler

Gıda dışı mağazalar bir alışveriş merkezinde genellikle en düşük haşere aktivitesi riski olan alanlardır. Bu mağazaların genellikle gıda bulundurulan alanları zararlı istilası ile karşı karşıya kalmaktadır. Mağazalara koli, kutu vb. ambalaj malzemeleri ile getirilen ürünler, aynı zamanda haşerelerin de işletmelere girişine neden olabilir.

Teknik Alanlar

Alışveriş merkezlerinde teknik alanlar, özellikle kemirgen türleri, uçan haşereler ve hamam böcekleri açısından risk taşımaktadır. Özellikle mevsimsel olarak bu alanlara evcil hayvanların girişleri ile pire vb. zararlılarda sorun yaratabilir. Alışveriş merkezlerinde teknik alanların, işletmenin genel alanları ile doğrudan bağlantıları bulunmaktadır. Bu bağlantılar özellikle kemirgenler ve diğer haşere grupları için yuvalanma ve geçiş alanı yaratmaktadır.

Çöp ve Atık Toplama Alanları

Alışveriş merkezlerinde, haşere ve kemirgenler açısından bir çekim merkezi olan çöp alanlarında özel pest kontrol prosedürleri ve sanitasyon tedbirleri gözden geçirilmelidir. Çöp alanları kontrolsüz bırakılmamalı, haşereler için yuvalanma ve besin kaynağı alanına dönüşmesinin önüne geçilmelidir. Bu durum, profesyonel haşere kontrol bakış açısı ve alınacak sanitasyon tedbirleri sayesinde oldukça kolay bir şekilde sağlanabilir.

Dış Alanlar

Alışveriş merkezlerinde dış alanlar özellikle kemirgen ve uçan haşere açısından riskli bölgelerdir. Dış alanda muhtemel yuvalanmalar erken teşhis edilmeli ve iç alan için risk oluşturmadan ortadan kaldırılmalıdır. Sahipsiz evcil hayvanların besin kaynakları ve diğer cezbediciler ile işletme çevresine yuvalanması sonucunda pire problemleri de dönemsel olarak yaşanabilir. Bu sebeple evcil hayvanların gerekli bakımları veterinerler tarafından yapılmalı ve herhangi bir parazit taşımadıklarından emin olunmalıdır. Aynı zamanda özellikle çatı, sundurma vb. alanlarda kuşların yuvalanması nedeni ile kuş dışkılarının ve üzerlerinde taşıdıkları parazitlerden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.

Dış Alanlar

Alışveriş Merkezlerinde Risk Yaratan Zararlı Türleri

Fare Türleri

Ev Faresi, Göçmen Sıçan, Çatı Sıçanı

Hamam Böceği Türleri

Kalorifer Böceği, Amerikan Hamam Böceği, Oryantal Hamam Böceği

Uçan Haşere Türleri

Meyve sineği, Sivrisinekler, Kara Sinek, Gal Sinekleri, Drenaj Sinekleri, Titrek sinekler

Parazit Türleri

Pire, Mite veya Toz Akarları

Kullandığımız Haşere Kontrol Ekipmanları

Kemirgen yemleme istasyonları

Kemirgen canlı yakalama üniteleri

Ultra viole ışıklı sinek tuzakları (Yapışkan plakalı) ILT (Insect Light Trap)

Feromonlu böcek monitörleri

Uyguladığımız Hizmet Türleri

Kemirgen Kontrolü

Yürüyen Haşere Kontrolü

Uçan Haşere Kontrolü

Dezenfeksiyon

Raporlarımız

Standart Hizmet Dosyası ve Aktivite Kayıtları

Sanitasyon Raporları

Zararlı Kayıt Raporları